Arbetsmiljö

Lär dig arbeta praktiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Lasse Frisk, arbetsmiljö- och ledarskapskonsult.

måndag 14 september 2020

Samtal är en av grunderna i arbetsmiljöarbetet. Det menar arbetsmiljö- och ledarskapskonsulten Lasse Frisk, som ger råd om hur man kan arbeta med organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken.

Partsrådets första webbinarium för hösten handlade om organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken, samma tema som i en av Partsrådets e-utbildningar inom arbetsmiljö. Webbinariedeltagarna fick chans att ställa frågor och få några korta tips om hur arbetsmiljöarbetet kan läggas upp från en av utbildningens experter – Lasse Frisk, mångårig chef och numera konsult inom arbetsmiljö och ledarskap.

Sedan 2016 finns föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), förkortad OSA, som behandlar de tre områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. För att få till ett bra arbetsmiljöarbete ska man kombinera OSA med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera alla arbetsmiljöförhållanden, säger Lasse Frisk.

– Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete hänger ihop och måste jobbas med tillsammans.

Jobba förebyggande med SBF-modellen 

Lasse Frisk tipsar om SBF-modellen för att få med alla i det systematiska arbetsmiljöarbetet. SBF står för Sluta med, Börja med och Fortsätta med. Att regelbundet, till exempel en gång i månaden, diskutera inom arbetsgruppen vad man ska sluta göra, vad som vore bra att börja med och vad som fungerar bra är ett enkelt sätt att komma igång.

– Chefen sitter på ett huvudansvar, men det är bra med många ögon när man undersöker arbetsmiljö. Skyddsombud och medarbetare har en viktig roll när det kommer till att gå från undersökning och riskbedömning till faktiska åtgärder, säger Lasse Frisk.

Systematik under covid-19 

Under tider av hemarbete kan man tänka att chefer hamnar längre bort från sina medarbetare och får svårare att fånga upp problem kopplade till arbetsmiljö. Lasse Frisk upplever att det har  blivit precis tvärtom på vissa arbetsplatser.

– Många har börjat med dagliga morgonmöten där alla i arbetsgruppen samlas en kort stund. Det är typexempel på systematik i arbetsmiljöarbetet, säger Lasse Frisk.

Han menar att just samtal måste betraktas som en av grunderna i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Daglig uppföljning, där medarbetarna får chans att prata med varandra eller sin chef om arbetsuppgifter och belastning är en typ, omtankesamtal– viktiga att ha när någon riskerar att fara illa på grund av brister i arbetsmiljön och uppföljningssamtalnär man satt in åtgärder för att komma till rätta med problem en tredje.

Lasse Frisk avslutar med uppmaningen att hålla orden reagera och agera i huvudet när det kommer till arbetsmiljö.

– De flesta reagerar när något inte fungerar bra, mer eller mindre omedvetet. Det finns ett ansvar också att agera, oavsett om man är chef eller medarbetare.

E-utbildning: Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken 

I utbildningen blir du guidad i att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön. Du får ta del av aktuell forskning och några myndigheter delger sina erfarenheter från att ha arbetat med de här frågorna.

Liksom alla Partsrådets aktiviteter är utbildningen tänkt att göra partsgemensamt.

–  Nu när många arbetar hemma kan man gå igenom utbildningen enskilt och sedan diskutera innehållet via Skype, Zoom eller annan digital plattform, tipsar Annika Nilsson, operativt ansvarig för arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv på Partsrådet.

Relaterat innehåll