Arbetsmiljö

Partsrådets e-utbildningar passar små myndigheter: ”Stärker den statliga identiteten”

Maria Lundmark, kanslichef och tillförordnad generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

onsdag 17 juni 2020

Partsrådets arbetsmiljöutbildningar kan bidra till att stärka den statliga identiteten för de många nyanställda på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. "E-utbildningarna är ett väldigt bra hjälpmedel för oss. Vi är en så liten organisation att vi behöver stöttning utifrån", säger Maria Lundmark, kanslichef och tillförordnad generaldirektör för myndigheten.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) omfattades av den senaste omlokalisering av statliga myndigheter. Sommaren 2018 flyttade hela myndigheten från centrala Stockholm till Skellefteå. I stort sett ingen av medarbetarna följde med.

Maria Lundmark anställdes som kanslichef för att bland annat hantera omlokaliseringen. Hon har tidigare arbetat på Försäkringskassan och på Arbetsförmedlingen. Riktigt stora myndigheter som med cirka 14 000 anställda vardera utgör en skarp kontrast till MFoF, som totalt har 24 anställda.

– Myndigheter i Sverige ser väldigt olika ut och har olika förutsättningar. Vi som är små har inga möjligheter att ta fram egna utbildningar. Vi är väldigt beroende av det material som till exempel Partsrådet tillhandahåller, säger Maria Lundmark.

Hon har även deltagit i andra aktiviteter som Partsrådet har anordnat men har ibland avstått på grund av kravet på partsgemensamt deltagande. MFoF är en så liten myndighet att det inte finns någon fackligt förtroendevald. Istället har man samverkan på central nivå med Saco-S.

Samtidigt uppskattar Maria Lundmark det partsgemensamma förhållningssättet inom Partsrådet.

– De fackliga organisationerna är otroligt viktiga. Inte bara för medarbetarna utan även för mig som arbetsgivare.

Del i ett större sammanhang

I och med omlokaliseringen är i stort sett alla nyanställda på MFoF och alla har inte tidigare erfarenhet från statliga arbetsplatser.

– För oss handlar det mycket nu om att bygga upp en kultur på myndigheten. Det är jätteviktigt att vi bygger myndigheten från den statliga värdegrunden, säger Maria Lundmark.

Hon menar att ett sätt att göra detta skulle kunna vara att låta medarbetarna ta del av Partsrådets arbetsmiljöutbildningar.

– Jag tycker att det statliga perspektivet är väldigt viktigt. Genom arbetsmiljöutbildningarna kan våra medarbetare ta del av kunskaper från andra myndigheter. Det finns ett värde i det – att man inte bara ser till sin egen arbetsplats utan inser att man är del av ett större sammanhang.

Viktigt gå i samma riktning

Vad finns det då för gemensamt mellan riktigt stora myndigheter och en liten myndighet som MFoF?

Ganska mycket, menar Maria Lundmark.

– Den statliga strukturen, ledningssystem och administration – alla de delarna är väldigt lika. Och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi jobbar utifrån samma grunder, även om det som skiljer oss åt är just storleken.

Maria Lundmark konstaterar att det genom coronapandemin blivit extra tydligt hur viktigt det är att det finns ett förtroende för statliga myndigheter. Då är det också viktigt att myndigheterna går i samma riktning.

Ekonomistyrningsverket har tagit fram en e-utbildning om statlig styrning som Maria Lundmark har genomfört med de senast anställda på MFoF, då man diskuterat den statliga värdegrunden.

– Tanken är att vi ska göra samma sak med Partsrådets arbetsmiljöutbildningar. Jag ser ett stort behov av att göra de här utbildningarna i grupp, säger hon.

Önskvärt med digital omställning

Maria Lundmark har i förberedande syfte gått igenom tre av Partsrådets fem e-utbildningar, som hon menar är särskilt lämpliga för MFoF. De handlar om vilka regler som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, om organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken och om konflikthantering.

Hon tycker att det är bra att Partsrådet satsar på digitala utbildningar och hoppas att allt mer kompetensutveckling inom kort kommer att ske digitalt inom staten.

– Ute i landet är vi vana vid att jobba på det sättet men jag upplever att storstadsregionerna har haft svårare att ta till sig av digitala lösningar. Jag hoppas att något gott som kommer av coronakrisen är att även myndigheter i framför allt Stockholmsregionen anpassar sig efter mer digitala lösningar. Jag tar mig lätt från Skellefteå till Stockholm, men det är ju också en fråga om kostnaden och om miljön.

Ta del av Partsrådets e-utbildningar.

Relaterat innehåll