Arbetsmiljö

Seminarium 28 november 2018: Ekonomisk nytta av insatser

Malin Lohela Karlsson, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

den 28 november 2018

Under ett seminarium i november 2018 presenterade Malin Lohela Karlsson, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, en modell för analys och beräkning av den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser mot ohälsa och dålig arbetsmiljö.

Relaterat innehåll