Arbetsmiljö

Seminarium: Ekonomisk nytta av insatser

Malin Lohela Karlsson, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

den 28 november 2018

Under ett seminarium i november 2018 presenterade Malin Lohela Karlsson, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, en modell för analys och beräkning av den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser mot ohälsa och dålig arbetsmiljö.

Seminariet hölls den 28 november 2018.

Relaterat innehåll