Tidigare området Innovation och utveckling

Innehåll - Teknikens möjligheter och framtidsspaningar

Video

Vad är digitalisering?

Carl-Henrik Ek, lektor i maskininlärning vid Bristols Universitet, ger en definition av vad digitalisering betyder.

Innovation och utveckling
Video

Om tänkande maskiner

Vad är egentligen AI (artificiell intellligens) och vilka möjligheter finns det med AI i offentliga verksamheter? Carl-Henrik Ek, lektor i maskininlärning vid Bristols Universit...

Innovation och utveckling
Video

Att digitalisera ett helt land

Estland är ett av få länder i världen som kan kalla sig för ett digitaliserat samhälle. Estland har förklarat att åtkomsten till Internet är en mänsklig rättighet. Landet har in...

Innovation och utveckling
Video

Hur man kan arbeta med framtidsspaning

Arbetet med att spana in i framtiden och förutspå trender kan te sig svårt. Henrik Mattson, trendguru och framtidsforskare, som har ägnat de senaste 40 åren åt att blicka in i f...

Innovation och utveckling
Video

Om AI och etiska dilemman

Johan Svärd, Microsoft

Innovation och utveckling
Video

Lexplore - exempel på teknikens möjligheter

Lexplore är ett digitalt test som kartlägger elevers läsförmåga. Testet görs via en screening där ögats aktivitet känns av och analyseras. Resultatet hjälper skolor att ge alla...

Innovation och utveckling
Video

En exponentiell förändringstakt

Världen omkring oss, inte minst teknikens utvecklingshastighet, förändras i en hastighet som vi aldrig någonsin varit med om. Se här för att få en bild av hur fort det egentlige...

Innovation och utveckling
Video

En snabbkurs i bitcoin

AI, robotics, BI, etc är många trendord som vi slänger oss med. Bitcoin är ett annat. Se kort film här för en snabbkurs i vad bitcoin är.

Innovation och utveckling
Video

Exempel på användning av ny teknik - VR

Innovation och utveckling behöver inte innebära användningen av ny teknik, dvs digitalisering - men gör ofta det. Här beskriver Peter Säll hur Arbetsförmedlingen använt sig av n...

Innovation och utveckling
Video

Exempel på användning av ny teknik - vi anställer en robot

Innovation och utveckling behöver inte innebära användningen av ny teknik, dvs digitalisering - men gör ofta det. Här beskriver Peter Säll hur Arbetsförmedlingen använt sig av n...

Innovation och utveckling
Artikel

Därför behöver vi alla ha ett livslångt lärande inom IT och teknik

Vad innebär den digitala transformationen för offentlig sektor, och vilka kompetenser kommer att vara nödvändiga i en alltmer digital värld? Det var ämnena för ett studiebesök p...

Innovation och utveckling
Artikel

Så blev Estland ett av världens mest digitaliserade länder

En av hemligheterna bakom Estlands digitala framgångar är de blev självständiga först år 1991. Man hade då inga gamla system att ta hänsyn till. I dag är 99 procent av tjänstern...

Innovation och utveckling
Artikel

”Vägen till en innovativ statsförvaltning går genom ökad samverkan”

Svensk statsförvaltning har goda förutsättningar att bli bra på kreativitet och innovationer – men behöver bli bättre på att samverka med övrig offentlig sektor, akademin och de...

Innovation och utveckling