Lönebildning

Seminarium om lokal lönebildning: "Ett tillfälle att träffa andra fackliga"

Bild på Anders Stålsby, Evalill Tagesson, Marie-Therese Gyllhede.

tisdag 2 april 2019

Partsrådets seminarium blev ett tillfälle att utbyta erfarenheter kring lokal lönebildning – både för arbetsgivare och fack. "Arbetsgivaren pratar ofta och utbyter erfarenheter med andra högskolor, men det gör inte vi fackliga på samma sätt, konstaterade Håkan Ferm", representant för OFR/S,P,O på KTH.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Kungliga tekniska högskolan, KTH, var två av myndigheterna som deltog i seminariet, som Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning stod bakom.

– Det är matnyttigt. Vi har fått en del förtydliganden om avtalet som hjälper oss att arbeta långsiktigt med lönebildningen, sa Maria Carneland, ordförande för ST-klubben på IVO.

Hon fick medhåll av Mats Holmgren, som är vice ordförande för Vårdförbundet på IVO.

– Seminarierna är väldigt pedagogiskt uppbyggda. Man tar allting från grunden, det är bra, sa han.

Pernilla Spens, HR-specialist på IVO, konstaterade att arbetet med lönebildningen är en ständigt pågående process.

– Det här forumet är bra. Man möter andra myndigheter och får höra hur de gör. Vi diskuterar oss fram till prioriteringar. Det blir lättare att strukturera arbetet med lönebildningen, sa hon.

Styrka med partsgemensamt upplägg

Alla tre menade att det är en styrka att seminariet är partsgemensamt.

– Det är värdefullt att få höra de frågor där Arbetsgivarverket och de fackliga är eniga, menade Maria Carneland.

Även Anders Jansen, HR-strateg, och Håkan Ferm, representant för OFR/S,P,O på KTH uppskattade det partsgemensamma upplägget av seminariet.

– Vi tycker att det är bra att kunna höra arbetsgivaren och de fackliga tillsammans. De är oerhört synkade, sa Håkan Ferm.

– Att vi två får höra samma sak samtidigt är väldigt bra. Vi har samma information och får samma förutsättningar, menade Anders Jansen.

Båda uppskattade möjligheten att kunna ta del av erfarenheter från andra statliga verksamheter.

– Man känner igen mycket från andra. Alla står inför samma frågeställningar. Det är nyttigt att höra vad andra gör, sa Anders Jansen.

– Arbetsgivaren pratar ofta och utbyter erfarenheter med andra högskolor, men det gör inte vi fackliga på samma sätt. Det här blir ett tillfälle att träffa andra från OFR/S,P,O, konstaterade Håkan Ferm.

Två olika format 

Anders Stålsby på Arbetsgivarverket och Marie-Therese Gyllhede på OFR/S,P,O höll i seminariet, tillsammans med Evalill Tagesson, OFR/S,P,O.

– Vi har provat att ha seminariet i två olika format för att underlätta för deltagarna. Vi har dels haft seminariet som ett internat, dels som två fristående heldagar, berättade Anders Stålsby.

Han konstaterade att arbetsområdet Lönebildning skiljer sig från Partsrådets andra arbetsområden genom att de flesta aktiviteter sker bilateralt, mellan Arbetsgivarverket och en av de fackliga organisationerna i taget. Detta eftersom löneavtalen med de olika fackliga organisationerna delvis skiljer sig åt.

Marie-Therese Gyllhede berättade att seminarierna har lagts upp för att ge goda möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra myndigheter, och även tillfällen för var och en av myndigheterna att prata om delar av avtalet som de kan fortsätta arbeta med hemma.

– Vi går igenom olika delar i den lokala lönebildningsprocessen och ger även en orientering kring lönebildningen i samhället. Det blir en fullständig genomgång då vi även beskriver vilket stöd centrala parter kan ge, sa Marie-Therese Gyllhede.

Relaterat innehåll