Lönebildning

Stora myndigheter fick eget seminarium

Bild på Marie Högström, arbetsgivarföreträdare och Alejandra Pizarro Carrasco, OFR/S,P,O.

måndag 10 februari 2020

Partsrådet har haft ett lönebildningsseminarium för stora myndigheter, tillsammans med Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O. "Storleken och komplexiteten förenar oss mer än verksamheten", konstaterar Marie Högström, personalchef på Stockholms universitet.

Marie Högström, personalchef, och Alejandra Pizarro Carrasco, ordförande för ST på Stockholms universitet tyckte båda att det var bra att Partsrådet arrangerade ett seminarium särskilt för stora myndigheter.

– Det är lika intressant att höra hur man arbetar med lönebildningsfrågor på Regeringskansliet som på ett annat universitet. Jag tror att storleken förenar oss mer än verksamheten, sa Marie Högström och fick medhåll av Alejandra Pizarro Carrasco:

– Storleken och komplexiteten i organisationen har betydelse. Det här seminariet är en otroligt bra mötesplats där man får lyssna på andras exempel, sa Alejandra Pizarro Carrasco.

Marie Högström menade att det är värdefullt att partsgemensamt (företrädare för arbetsgivare och fackförbund tillsammans) prata igenom lönebildningsfrågor – något man allt för sällan gör i det vardagliga arbetet på myndigheten, där tiden ofta är knapp.

– Att vara här partsgemensamt är ett sätt att stå upp för det vi gör hemmavid, inflikade Alejandra Pizarro Carrasco.

– Det är värdefullt att se att parterna kan ha ett förtroendefullt förhållningssätt när man diskuterar frågorna. Det är en förutsättning för att utveckla verksamheten, sa Marie Högström.

Viktigt att delta partsgemensamt

Även deltagarna från Försäkringskassan lyfte fram fördelarna med att delta partsgemensamt på seminariet.

Martin Lindeblad, arbetsgivarföreträdare och Siv Norlin, OFR/S,P,O

– Det är viktigt att delta partsgemensamt i den här sortens seminarier. Vi har en ungefärlig gemensam bild mellan oss och arbetsgivaren. Det finns en huvudväg att gå på, menade Siv Norlin, förtroendevald för OFR/S,P,O på Försäkringskassan.

– Det är viktigt att båda parter tar ansvar för lönebildningen. Vi måste kunna ta upp problem och diskutera gemensamt, sa Martin Lindeblad, förhandlingschef på Försäkringskassan.

Han uttryckte uppskattning över att de större myndigheterna hade ett eget seminarium där de kunde diskutera de frågor och utmaningar som hänger samman med storleken på myndigheten.

– Det blir en inspirationskälla att lyssna på hur andra stora myndigheter arbetar med de här frågorna. Det är positivt, sa han.

Stort lokalt inflytande

Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket, och Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på OFR/S,P,O pratade om vilken roll centrala parter har gentemot lokala parter i lönebildningsarbetet. Båda sitter med i styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

Anna Falck konstaterade att staten är en mångfasetterad ”bransch”, där förutsättningarna för lönebildningsarbetet varierar stort. Stora myndigheter har HR-funktioner som inte finns på mindre myndigheter, men har samtidigt utmaningar i att få avtalen att fungera för olika yrkesgrupper.

Avtalet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O är ett processavtal som ger parterna lokalt stort inflytande. Avtalet utgår från att man finner en förhandlingslösning lokalt i de statliga verksamheterna.

Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S,P,O och Anna Falck, Arbetsgivarverket

Varnar för kortsiktiga lösningar

Åsa Erba-Stenhammar menade att det är viktigt att komma ihåg att löneavtalet är en kompromiss mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och att det är skillnad mellan vad som gäller i avtalet och vad parterna skulle vilja ingick.

– Man möter motpartens politik. Vi och arbetsgivaren tolkar saker olika, det ligger i sakens natur. Jag får ofta höra från parterna lokalt att ”varför måste ni skriva så krångligt”. Men man ska vara medveten om att avtalet är en förhandlingsprodukt, det är en superkompromiss.

Åsa Erba-Stenhammar och Anna Falck varnade de lokala partsföreträdarna för att vara allt för kortsiktiga i sitt lönebildningsarbete.

– Kortsiktiga nödlösningar är inget bra. Det ömsesidiga förtroendet är det viktigaste verktyget vi har, sa Åsa Erba-Stenhammar.

– Parterna måste mötas och se till att lösa upp alla knutar, så att man kan mötas om ett år igen, menade Anna Falck.

Lönebildning skiljer sig från Partsrådets övriga arbetsområden genom att Arbetsgivarverket har separata aktiviteter med de olika fackliga organisationerna. Detta eftersom facken har olika löneavtal. Partsrådet har tidigare haft lönebildningsseminarier med Seko och med Saco-S.

Relaterat innehåll