Lönebildning

Upphandlingsmyndigheten får stöd att kvalitetssäkra lönebildningen

Bild på Anders Stålsby och Marie-Therese Gyllhede.

fredag 18 december 2015

Nybildade Upphandlingsmyndigheten håller på att bygga upp rutiner för lönebildningsarbetet. Nu hoppas myndigheten kunna få tips och idéer genom Partsrådets seminarieserie om att kvalitetssäkra lönebildningsarbetet, med Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O.

Partsrådets arbetsområde ”Stöd till lokal lönebildning” står bakom seminarieserien, som avser tillämpningen av löneavtalet RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O.

I december genomfördes de två första delarna i seminarieserien, då fokus låg på individuell lönesättning och de olika stegen i den lokala löneprocessen. I februari genomförs de två avslutande delarna, som handlar om lönebild och dialog.

Partsrådet har som krav att både arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare från samma myndighet deltar i seminarierna. Något som uppskattas av deltagarna. 

Partsgemensamt

– Det är jättebra att det är partsgemensamt. Då hör vi båda samma sak. Och vi hör också andras diskussioner, säger Ylva Snell, arbetsgivarföreträdare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hon deltar i seminarieserien tillsammans med Michael Wallin, ordförande för ST-klubben på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Vi vill få ordning på avtalets avsikter. Vi har tolkat det lite olika. Nu får vi hjälp med tolkningen, säger Michael Wallin.

Hans förhoppning med seminarieserien är att få större förståelse för tanken med avtalet, vad de centrala parterna har kommit överens om.

Både Michael Wallin och Ylva Snell tycker att det är mer värdefullt att få partsgemensam information än enskild information från sina respektive parter.

– Avtalet har ju tecknats av båda parter gemensamt, konstaterar Ylva Snell.

Bygger rutiner

Bland de deltagande myndigheterna i seminarieserien finns även nybildade Upphandlingsmyndigheten, som funnits sedan 1 september 2015.

– Vi håller på att bygga rutiner för lönebildningsarbetet och hoppas kunna få tips och idéer från andra myndigheter, säger Rikard Broman, arbetsgivarföreträdare från Upphandlingsmyndigheten.

Han får medhåll av Monica Sihlén, ordförande för ST-klubben på Upphandlingsmyndigheten.

– Vi försöker lägga en gemensam grund i ett svårt arbete, säger hon.

Medparter

Även Rikard Broman och Monica Sihlén lyfter fram vikten av det partsgemensamma arbetet.

– Det är jätteviktigt att det är partsgemensamt. Vi har pratat om motparter, men det borde egentligen vara medparter. Vi måste kunna samverka, säger Rikard Broman.

– Vi har ett gemensamt mål men olika roller. Det är bra att de rollerna kan mötas här, säger Monica Sihlén.

21 myndigheter

Seminarieserien tillsammans med OFR/S,P,O är anpassad efter de frågeställningar som är relevanta för detta specifika löneavtal. En ambition är att seminarierna ska kunna bli en återkommande aktivitet.

– Syftet är att presentera parternas gemensamma syn på avtalet, säger Anders Stålsby på Arbetsgivarverket.

– Det handlar om att få grundläggande kunskap om avtalet. Värdet ligger i att parterna på en myndighet får möjlighet att lyssna och prata om detta tillsammans, säger Marie-Therese Gyllhede, OFR/S,P,O.

Totalt deltar 21 myndigheter i seminarieserien: Arbetsmiljöverket, Domstolsverket, Energimarknadsinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Högskolan i Halmstad, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Kungliga Konsthögskolan, Linnéuniversitetet, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Mittuniversitetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturhistoriska riksmuseet, Nordregio, Riksarkivet, Statens tjänstepensionsverk, Stockholms universitet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen, Upphandlingsmyndigheten och Uppsala universitet.

Relaterat innehåll