Samverkan

Ett år av samverkan

Illustration: Tre personer i rörelse mot gemensamt mål och rullandes ett varsitt kugghjul framför sig.

måndag 13 december 2021

Under året har arbetsområdet Samverkan fokuserat på att skapa forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som står inför att etablera samverkan och som vill vidareutveckla samverkan i sin verksamhet. Under två olika workshopserier deltog lokala parter från totalt 20 myndigheter. 

– Upplevelsen från workshopparna är många spännande samtal likväl som att den digitala interaktiviteten innebär begränsningar, säger Ken Jonsson, ordförande för Partsrådets arbetsområde Samverkan.

Under året har arbetsområdet också fokuserat på att hitta sätt att ge verktyg åt lokala parter, chefer och medarbetare i sin samverkansdialog. Med hjälp av Partsrådets tjänst Samskapat utvecklingsarbetes gedigna verktygslåda utvecklas ett arbetssätt anpassat för nystart i samverkansarbetet riktat till lokala parter samt dialog mellan chef och medarbetare i samverkansfrågor.

Behovsanalys av myndigheters utmaningar

Arbetsområdet Samverkan blickar nu framåt inför kommande två år. En genomförd behovsanalys i form av en enkätundersökning har tydliggjort statliga myndigheters främsta utmaningar och framgångsfaktorer i samverkan. Underlaget kommer att användas framåt för att forma Partsrådets stöd till lokala parter i frågan om samverkan.

– Behovsanalysen har väckt många tankar om framtida insatser. Det är tydligt att vi behöver öka kunskapen om avtalet och målet med en utvecklad samverkan, avslutar Ken Jonsson.

Tack till lokala parter

Arbetsområdet Samverkan tackar lokala parter för det gånga året; för engagemanget och viljan att dela med sig av erfarenheter, utmaningar och framgångsfaktorer. På det sättet har alla bidragit till den egna och andra myndigheters utveckling av en verksamhetsanpassad samverkan. Vi ser fram emot att mötas igen under 2022.

Relaterat innehåll