Samverkan

Så gör ni för att fatta hållbara beslut inom er organisation

Bild på person iförd svart skjorta och svarta glasögon.

torsdag 3 februari 2022

Under våren 2020 ritades spelplanen om för organisationer, samhällen och individer. Det säger beslutsexperten och forskaren Ari Riabacke i en föreläsning som arrangerats av Partsrådet och arbetsområdet Samverkan. Pandemin gav delvis nya förutsättningar för beslutsfattandet.

– I dag fattas beslut i ett högre tempo, ibland grundat på mindre information och definitivt med större osäkerhet än tidigare. Det har gått eftersom vi har varit tvungna, säger Ari Riabacke.

I föreläsningen berättade Ari Riabacke om vad som påverkar vårt beslutsfattande. Ett exempel är hur vi hanterar risker: vi undviker risker när det handlar om vinster men är beredda att ta en större risk om risken är att förlora.

– Vi går på upptrampade stigar. Vi vet vad vi har men inte vad vi får. Det är därför det är så svårt att fatta beslut när vi inte är riktigt säkra, säger Ari Riabacke.

En organisation som förstår mänskligt beteende kan lättare förbättra sina beslutsprocesser. Nyckeln till det, menar Ari Riabacke, är att vara transparent och att lyssna in flera medarbetares erfarenheter. Då präglas besluten av delaktighet och engagemang.

Utveckla era beslutsprocesser med stöd av Partsrådet

Det centrala kollektivavtalet Samverkan för framtiden möjliggör för myndigheter att teckna lokala kollektivavtal om samverkan. Genom att parterna skapar samverkansprocesser ges berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut.

Partsrådet erbjuder också ett stöd för att utveckla samverkansarbetet.

Relaterat innehåll