Samverkan

Varför har vi tagit fram filmer om samverkan?

torsdag 16 mars 2023

Partsrådet vill stödja er i ert partsgemensamma arbete med att utveckla samverkansarbetet, utifrån den egna verksamhetens behov och förutsättningar.

På vår hemsida finns nya filmer för att inspirera och sprida kunskap om vilka tankar som ligger till grund för det centrala samverkansavtalet. Vi frågade företrädare för centrala parter vilka andra tankar som finns bakom framtagning av filmerna.

Varför har vi tagit fram filmer om samverkan?

Åsa Pyka (Arbetsgivarverket): Filmerna har tagits fram i syfte att ge lokala parter förutsättningar för ökad kännedom och kunskap om samverkan som metod. I filmerna hittar vi också inblick om innehåll och syfte med avtalet Samverkan för framtiden.

Det finns också en grundläggande kunskap om och centrala parters perspektiv på samverkan, dess utmaningar och vad som krävs för att lyckas. Materialet fungerar som ett processtöd för lokala parter i att ta fram ett nytt samverkansavtal eller att utveckla ett befintligt avtal.

Henrik Sjösten (Saco-S): Filmerna ger lokala parter stöd att fördjupa sin kunskap, förståelse och insikt om det centrala samverkansavtalet Samverkan för framtiden. De tar också del av ett processbaserat arbetssätt som kan användas för att ta fram ett nytt eller för att revidera ett befintligt lokalt samverkansavtal. I materialet får lokala parter stöd att diskutera stegen i processen att utveckla ett samverkansavtal och de olika rollerna i samverkansarbetet.

Mikael Andersson (OFR/S,P,O): Vi på Partsrådet arbetar kontinuerligt med att utveckla stöd till lokala parter för att de på ett bra sätt ska komma i gång med sina diskussioner om att teckna ett samverkansavtal eller utveckla en befintlig samverkan. Filmerna är tänkta som stöd till det lokala arbetet. Genom filmerna kan man få ökad kunskap om samverkansavtalets intentioner men också lite tips kring vad som krävs för att lyckas med samverkansarbetet lokalt.

Matts Haglund (Seko): Filmerna är ett värdefullt verktyg och stöd till lokala parters samverkansarbete. Filmerna ringar in och belyser frågor de lokala parterna behöver hantera för att komma framåt i processen och samlar goda exempel och erfarenheter som finns sedan tidigare.

Relaterat innehåll