Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Centrala parters stöd till lokal lönebildning

Inom arbetsområdet genomför centrala parter aktiviteter för att stötta lokala löneprocesser inför, under och efter lönerevisionen samt verkar för en saklig lönesättning där dialogen kring medarbetarens lön håller hög kvalitet.

Sedan 2010 har ett partsgemensamt stöd till lokala parter vad gäller hanteringen och utvecklingen av den lokala lönebildningen utgjort ett arbetsområde inom Partsrådets verksamhet.

Eftersom det är viktigt att verka för att den lokala lönebildningen håller så hög kvalitet som möjligt ser centrala parter det som angeläget att fortsätta detta utvecklingsarbete. En framgångsrik lokal lönebildningsprocess bygger på att alla aktörer, såväl lokala parter som chefer och medarbetare, har kompetens och förutsättningar att ta ansvar för sin del av processen.

Publicerad: 2017-02-08

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.