Tidigare arbetsområden

Innovation och utveckling

torsdag 31 december 2020

Arbetsområdet Innovation och utveckling hade som fokus att öka kunskapen hos lokala parter om vad det innebär att vara en innovativ eller utvecklande verksamhet. Stödet utformades med syfte att inspirera lokala parter gällande hur en innovations- och/eller utvecklingsorienterad miljö skapas och utvecklas.

Uppdraget innebar att genomföra seminarier om lokala parters erfarenheter av arbete med innovation och utveckling och dess förutsättningar. Seminarierna hade även inslag om hur viktiga förändringar i omvärlden som kan påverka behovet av innovation och utveckling.

En viktig utgångspunkt var att ta del av de erfarenheter som gjorts inom arbetsområdet Förändring och utveckling- ett konstant tillstånd - ett område som avslutades i december 2016.

Arbetsområdet Innovation och utveckling avslutades i december 2020. Deras omfattande och inspirerande material hittar du här.

Till Innovation och utvecklings material