Evenemang

Möt Partsrådet: Öppet hus med presentation av Partsrådets nyheter och tjänster

Hållbart arbetsliv

Informationsträff

Vilka utmaningar står ni inför i er organisation? Passa på att träffa oss så hjälper vi er att hitta de tjänster som bäst tillgodoser era behov. Dessutom lanserar vi en helt ny tjänst - Arbetslivsresan.

Passa på att träffa oss den 31 augusti på Hotel Sheraton i Stockholm så hjälper vi er att hitta de tjänster som bäst kan ge stöd i just ert arbete.
Ställ era frågor till oss, nätverka och mingla med kollegor från andra statliga organisationer.

Vi erbjuder förebyggande insatser för att motverka ohälsa, efterhjälpande insatser för återgång till arbete efter sjukfrånvaro, främjande insatser för att skapa engagemang samt utvecklande insatser för att möjliggöra lärande och karriär. Samtliga tjänster är baserade på omfattande behovsanalyser och utvecklade tillsammans med statliga verksamheter.

Den 31 augusti bjuder vi in dig som är representant för arbetsgivare och fack i statliga verksamheter till en förmiddag på Hotel Sheraton i Stockholm. 
– Med utgångspunkt i det som har hänt i arbetslivet de senaste två åren vill vi påminna om de tjänster programmet Hållbart arbetsliv och Partsrådet erbjuder. Våra tjänster fokuserar på olika perspektiv och sätt att arbeta med frågor som stärker hälsa och engagemang för en bättre arbetsdag varje dag, berättar Ylva Nordling, chef för programmet Hållbart arbetsliv.

Ni kommer under förmiddagen få information om alla tjänster, träffa alla tjänsteleverantörer och ställa frågor samt pröva på någon del i några av tjänsterna. Vi presenterar den nya tjänsten Arbetslivsresan och arbetsmaterialet Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete. Det finns förstås möjlighet att nätverka och mingla med kollegor från andra statliga organisationer.

Ungefärliga hålltider:

8.30-9.00 Registrering och fika

9.00-9.15 Ylva Nordling, programchef för Hållbart arbetsliv och Ulrica Engström Nilsson, kanslichef. Partsrådet, hälsar alla välkomna

9.15-9.30 Presentation av den nya tjänsten Arbetslivsresan och arbetsmaterialet Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete

9.30-11.30 Möjlighet att prata med tjänsteleverantörer, nätverka och mingla med kollegor från olika myndigheter.

11.30-12.00 Avslutning med något att äta och dricka

Under vårt öppet hus visar vi även den interaktiva utställningen Ursäkta röran.

Vi ser fram emot din anmälan senast den 24 augusti.


Bekräftelse på anmälan skickas ut den 26 augusti.

Varmt välkommen!

 

Partsrådet erbjuder stöd till lokala företrädare inom den statliga sektorn. Här hanterar vi aktuella frågor och utmaningar inom de områden som arbetsgivare och fack på central nivå tycker är viktigast att lösa tillsammans.

Partsrådets program Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor.

Genom Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vi stöttar verksamhetsutveckling för långsiktig social och organisatorisk hållbarhet, genom att rusta statliga myndigheter för framtidens utmaningar redan idag. Partsrådets tjänster är utvecklade tillsammans med statliga verksamheter och är centralt förankrade inom det statliga avtalsområdet.

Idag erbjuder vi många tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Läs mer om tjänsterna.

Har du frågor om Öppet hus? Var god kontakta hallbartarbetsliv@partsradet.se

Var?

Hotel Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm

När?

31 augusti kl 09.00-12.00 (Registrering från kl 08.30)

Vem?

Till Öppet hus välkomnar vi verksamma på statliga myndigheter och organisationer, som
t. ex chefer och HR, fackliga företrädare, skydds-/arbetsmiljöombud liksom förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.