Vi erbjuder

Våra verktyg

Partsrådet har tagit fram flera digitala verktyg att använda partsgemensamt i statliga verksamheter.

E-utbildningar webbmaterial om arbetsmiljö och hållbart arbetsliv

Utbildningarna vänder sig främst till er som är medlemmar i en samverkansgrupp och är tänkt att genomföras tillsammans i gruppen. Några av utbildningarna är även relevanta för andra typer av grupper. Kunskap, fakta och exempel från statliga arbetsplatser varvas med diskussioner.

Arrow right

Hot på jobbet – hantera och motverka otillåten påverkan

Hur gör man i en situation där medarbetare eller en hel myndighet har utsatts för trakasserier, hot, våld eller korruption – det som kallas för otillåten påverkan? Och hur gör man för att arbeta förebyggande? På webbplatsen hotpajobbet.se har vi samlat råden och tipsen som hjälper er att bygga en tryggare organisation.

Arrow right

Appen – ett smakprov på tjänster från Hållbart arbetsliv

Appen är ett webbaserat verktyg som stöttar i arbetet med frågor kring ett hållbart arbetsliv. Materialet som förmedlas i appen utgår från tjänsterna Ursäkta röran, Fånga tidiga tecken och Välkommen tillbaka.

Arrow right

Samverkan för framtiden – stöd i att ta fram eller utveckla samverkansavtalet

I verktyget får ni som lokala parter stöd för att diskutera stegen i processen att utveckla ett samverkansavtal och de olika rollerna i samverkansarbetet. Materialet stöder och inspirerar till dialog om samverkan utifrån era lokala förutsättningar.

Arrow right

BESTA-vägen – analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

BESTA-vägen är ett metodstöd som Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har tagit fram som stöd till lokala parter i sitt lokala lönebildningsarbete i den del som handlar om att säkerställa att det inte uppstår osaklighet i lönesättningen på grund av kön.

Arrow right