Vi erbjuder

Fördelarna med samskapande

Samskapande handlar om att tillvarata erfarenheter, perspektiv och idéer i syfte att bidra till utveckling i önskad riktning. Enligt forskningen tydliggör sådana processer både meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, vilket utgör de grundläggande förutsättningarna för friska och engagerade arbetsplatser. 

Tillsammans utgör vi organisationen. Därför behöver vi också utveckla den gemensamt. 

Här har vi samlat artiklar, poddar och en tjänst som alla handlar om temat fördelarna med samskapande.

 

Artiklar