Vi erbjuder

Stolthet i staten och den svenska modellen

Under Partsrådsdagen 2022 stod temat stolthet i staten och den svenska modellen i fokus. Föreläsningar och paneldebatter genomfördes på temat med utgångspunkt från Axel Oxenstierna fram till hur det är idag. Välkommen att ta del av de olika sändningarna och artiklar från Partsrådsdagen.

Artiklar och filmer