Vi erbjuder

Stolthet i staten och den svenska modellen

Under Partsrådsdagen 2022 stod temat stolthet i staten och den svenska modellen i fokus. Föreläsningar och paneldebatter genomfördes på temat med utgångspunkt från Axel Oxenstierna fram till hur det är idag. Välkommen att ta del av de olika sändningarna och artiklar från Partsrådsdagen.

Artiklar och filmer

Artikel och Video

Partsrådsdagen 2022: Stolthet i staten och den svenska modellen

Den 20 april ägde årets upplaga av Partsrådsdagen rum. Under en fullspäckad eftermiddag tog ett par hundra företrädare för arbetsgivare och fack i statlig verksamhet del av före...

Artikel och Video

Partsrådsdagen 2022: Vad definierar ett hållbart arbetsliv? – Samtal med Lantmäteriet och två forskare

Partsgemensamma samarbeten, lärande organisationer och välfungerande team. Det är några viktiga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv på dagens och framtidens arbetsmarknad...

Hållbart arbetsliv
Artikel och Video

Partsrådsdagen 2022: Arbetsmiljöarbetet och den statliga värdegrunden – två centrala delar i att hantera otillåten påverkan

Försäkringskassan bygger motståndskraft mot påverkansförsök genom att arbeta med de statliga värdegrundsprinciperna. På Länsstyrelsen i Västra Götaland var Partsrådets webbmater...

Arbetsmiljö
Artikel och Video

Partsrådsdagen 2022: Samverkan – möjliggör delaktighet, engagemang och utveckling

Under Partsrådsdagen 2022 berättade Åsa Pyka, Arbetsgivarverket, och Henrik Sjösten, Saco-S, om syftet och möjligheterna med samverkan och samverkansavtal. Lokala partsföreträda...

Samverkan
Video

Partsrådsdagen 2022: Väl fungerande lönebildning för en väl fungerande verksamhet

Svensk lönebildning står rustad att klara en inflationskris. Det var beskedet från Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet, under Partsrådsdagen. Men det finns oros...

Lönebildning