Vi erbjuder

Ta tillvara på lärandet

Ett längre arbetsliv, en ombytlig arbetsmarknad och oväntade samhällsförändringar har satt nytt fokus på det kontinuerliga lärandet. Över tid har tyngdpunkten förskjutits från formellt lärande i form av kompetensutveckling för fåtalet till kollektivt och kontinuerligt lärande som integreras i organisationen. Detta kräver tydliga strategier som utgår ifrån erfarenheter och samarbete kring lärande.

Här har vi samlat sådant som inspirerar och ger stöd i lärandeprocesserna inom en verksamhet.