Arbetsmiljö

Så kan parterna arbeta ihop för att främja psykisk hälsa på jobbet

onsdag 9 november 2022

Ett tjugotal deltagare från organisationer inom det statliga avtalsområdet provade en metod och ett arbetsmaterial för ökad psykisk hälsa på arbetsplatsen. Seminariet hölls digitalt den 2 november.

 

Arbetsmiljöansvariga, HR, skyddsombud och fackliga företrädare deltog i workshoppen för att

  • fylla på med kunskap och utbyta erfarenheter med andra myndigheter,
  • prova på en processmetod som ger stöd i dialogen och bidra till handling,
  • få inspiration till fortsatt arbete med att främja psykisk hälsa i sina skyddskommittéer.

Deltagarna provade processmetoden Samskapat utvecklingsarbete och arbetsmaterialet Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete. Bägge ger kunskaper och verktyg för att förbättra den psykiska hälsan på arbetsplatser.

Samskapat utvecklingsarbete är en så kallad processmetod som är särskilt bra för att planera utvecklingsinsatser. I det här fallet en utveckling mot en arbetsplats som främjar psykisk hälsa. Metoden tar till vara på användarnas samlade kunskap och perspektiv. Först skapar de en bild av nuläget där de söker aktivt efter vad som är positivt och även ringar in en utmaning. Sedan analyserar och prioriterar de viktiga frågeställningar. Slutligen tar de fram idéer som förverkligas.

Trygga samtal om psykisk hälsa

Arbetsmaterialet Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete har tagits fram för att skapa trygga och konstruktiva förutsättningar för att prata om psykisk hälsa. Det ger kunskap så att parterna kan arbeta med frågan utifrån en gemensam grund. Arbetsmaterialet är också ett stöd för att tillsammans reflektera och samtala kring psykisk hälsa och hur det ser ut i organisationen. Dessutom ger arbetsmaterialet kunskap om verktyg och metoder för att strategiskt arbeta med psykisk hälsa och integrera insatserna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Deltagarna diskuterade och testade processmetoden

Workshoppens deltagare diskuterade risk- och friskfaktorer i sina egna organisationer. De fick också testa en metod för att prioritera frågeställningar och en process för att ta fram konkreta idéer om hur man kan gå vidare med de frågeställningar som lyftes fram som viktiga. Det första steget var att skapa en bild av ett nuläge.

Det blev ett nuläge där chefer behöver mer tid och stöd i arbetet med psykisk hälsa och ohälsa, där arbetstopparna inte alltid åtföljs av tid för återhämtning och där det kan vara svårt att nå ut med arbetsmiljöarbetet i hela organisationen. Men också ett nuläge som kantas av goda dialoger, roliga arbetsuppgifter, sammansvetsade team och bra stämning.

Utifrån det nuläget fick deltagarna i workshoppen prova en process som fyller på med kunskap, ger stöd i samtal och kan bidra till handling för att främja den psykiska hälsan på arbetsplatsen.

 

Relaterat innehåll