Hållbart arbetsliv

Samskapat utvecklingsarbete visar vägen framåt

Illustration av fem personer som ser ut att prata med varandra - med tomma pratbubblor ovanför huvudena.

onsdag 28 september 2022

När vi gemensamt kommer fram till hur vårt nuläge faktiskt ser ut blir det också enklare att hitta hur vi tillsammans ska fortsätta framåt. Det var målbilden för Statens geologiska undersökning, SGU, när man använde sig av samskapat utvecklingsarbete för att hitta vägen framåt med distansavtal och kontorsarbete.

Hur vår nya arbetsvardag ska se ut är en högaktuell fråga i många organisationer efter pandemiåren. Ska vissa arbetsuppgifter kunna utföras på distans och vad är viktigt att vi faktiskt gör på den fysiska arbetsplatsen? Det är också frågor som lokala parter på Statens geologiska undersökningar, SGU, identifierat som viktiga att skapa samsyn kring.

Peter Åkerhammar, lokal ordförande för Saco-S, berättar att de lokala parterna tidigt var överens om att Partsrådets tjänst Samskapat utvecklingsarbete skulle kunna skapa en gemensam plattform för samtal om distansavtal, men också ge användbara verktyg för organisationen att arbeta med framöver:
– Vi fick förslaget från HR att testa tjänsten och valet var enkelt. Generellt har facken och arbetsgivaren samsyn i många frågor hos oss. Jag tror att de konkreta verktyg som Partsrådet erbjuder hjälper oss att verkligen utvecklas och komma vidare inom viktiga områden.

– Jag tror att Samskapat utvecklingsarbete kan vara en bra metod som gagnar oss som myndighet, berättar Annika Törnkvist, lokal ordförande för ST.
– Jag ser det som ett bra arbetssätt att låta alla medarbetare få komma till tals, att man tillvaratar allas kunskap och på så sätt kan det bidra till bland annat en bättre arbetsmiljö.

Ett processtöd som kännetecknas av samskapande

Metoden är tydlig och enkel att använda. Gruppen tar sig igenom fem steg och får med hjälp av olika verktyg stöd att ringa in en sakfråga, skapa sig en gemensam bild av nuläget samt analysera och prioritera problembilden. Tillsammans tar gruppen fram och testar idéer för att sist, men inte minst, se hur idéerna kan förverkligas. Utifrån det nya nuläget kan metoden användas upprepade gånger för att arbeta vidare med frågan.

Ämnet, som gruppen arbetar med, kan vara närapå vilket som helst. Metoden kan användas inför en specifik utmaning eller när gruppen eller organisationen behöver ta nästa steg inom ett utvecklingsområde. Metoden kan också fungera som inspiration till att förbättra samarbetet och få till ett mer samskapande förhållningssätt i det dagliga arbetet i organisationen.

På SGU valde man att använda Samskapat utvecklingsarbete för chefsgruppens dialog om införandet av distansavtal. I inbjudan fanns också en länk till ett webbinarium på Partsrådets webbplats där forskaren Leif Denti vid Göteborgs universitet berättade om förutsättningar för välmående och kreativitet på distans.


Utforskande samtal vidgar vyer

Eva Bergman, som nyligen börjat som HR-specialist på SGU, berättar att hon hade två förhoppningar före workshopen.
– Dels hoppades jag att våra chefer skulle uppleva att de gemensamma samtalen bidrog till fler aspekter på distansarbete. Det handlar inte bara om att jobba från hemmet eller kontoret utan också om mer övergripande områden. Den gemensamma arbetsmiljön, kulturen och att vidga vyerna.

– Jag önskade också att vi skulle börja träna på att ha dialoger i grupp på ett mer vägledande och utforskande sätt, inte bara informativt. Jag tror att det blir en ännu viktigare kompetens framöver i ledarskapet.

Eva Bergman SGU

Verktyg för arbetsvardagen

Eva hade också en farhåga. Att cheferna redan tidigare pratat mycket om ämnet.
– Tänk om de perspektiv som vi lokala parter tycker är viktiga inte ger något nytt? Att tre timmar en fredag eftermiddag inte skulle kännas värt tiden när alla har mycket att göra i sin vardag.
Men hon hade inte behövt oroa sig. Workshopen fick stor uppslutning. Den genomfördes, som så ofta nuförtiden, som ett hybridmöte. Och Eva menar att deltagarna fick med sig perspektiv som de inte är vana vid.
– Jag skulle vilja göra delar av metoden till en del av vår arbetsvardag. Med hjälp av tankesättet skulle vi kunna säkerställa att vi oftare tar med konsekvenstänk och helhetsperspektiv, inkluderande och delaktighet. Om vi lyfter på locket och pratar om det så upptäcker vi att vi kanske inte tycker så olika ändå.

Eva har hört att verktygen från workshopen redan använts i dialoger mellan chefer och medarbetare i organisationen.
– Och då har ju mina förhoppningar delvis redan besannats.