Hållbart arbetsliv

Artikel och Video

Webbinarium 13 maj: Hur kan vi arbeta med inkludering

Gabriella Fägerlind, en erfaren organisationskonsult med fokus på mångfald och inkludering, bjöd på en föreläsning om inkludering. Gabriella har över 25 års erfarenhet av att ar...

Hållbart arbetsliv
Artikel och Video

Att skapa en inkluderande arbetsmiljö: Nycklar till trivsel och produktivitet

Inkludering är en nyckelfaktor för att bygga en sund och positiv arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och värdefulla. 

Hållbart arbetsliv
Artikel

"Skapa ett klimat och en arbetsmiljö som är inkluderande för alla."

En rättvis och inkluderande arbetsmiljö är inte bara en idealistisk vision utan en nödvändighet för dagens organisationer. Att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Ett välfyllt påskägg!

Det finns så mycket kunskap och inspiration på partsradet.se att ta del av. Webbplatsen är som ett välfyllt påskägg. Här hittar du några tips på sådant som du kanske har missat...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Vem mår bra och vem utvecklas på vår arbetsplats?

Hur jobbar man inkluderande på arbetsplatsen så att alla får likvärdiga möjligheter? En inkluderande arbetsmiljö innebär en arbetsplats där alla kan arbeta och bidra på lika vil...

Hållbart arbetsliv
Artikel och Video

Webbinarium 15 mars: Hur rustar vi verksamheten att främja hälsa och återhämtning?

Återhämtning är avgörande för att vi människor ska kunna fungera, prestera och må bra. Under arbetsdagen använder vi olika resurser som vi behöver balansera upp med återhämtning...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Prioritera återhämtning och minska stressen. Men hur?

Återhämtning är centralt för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö, både på organisations-, grupp- och individnivå. Ändå visar forskning att insatserna för att motverka...

Hållbart arbetsliv
Artikel och Video

Webbinarium 24 oktober 2023: Att behålla och utveckla kompetens

Att dela kunskap och kompetens med varandra är inte bara bra för organisationens verksamhet, utan också för medarbetarnas attraktivitet, hälsa och produktivitet. Det menar Karin...

Hållbart arbetsliv
Artikel och Video

Webbinarium 29 augusti 2023: Ett hälsofrämjande arbetsliv – från första jobbet till pensionen

Anpassa metoder och åtgärder efter just din organisation. Se till att prata både om hälsofrämjande faktorer och hälsorisker i samma sammanhang. Och fokusera på organisationens s...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Lärforum 5 maj 2023: Erfarenheter och framgång efter deltagandet i tjänsten Kollektiv förmåga

Partsrådets tjänst Kollektiv förmåga riktar sig till myndigheter som vill utveckla organisationens samarbetsförmågor och kunskapsintegration. I maj 2023 samlades forskare från H...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Samarbete än viktigare i en tid då få utmaningar i organisationer kan lösas av enskilda individer

I maj 2023 bjöd Partsrådet in till ett Lärforum för tidigare deltagare i Partsrådets tjänst Kollektiv förmåga. Med generositet och stort engagemang delade alla med sig av lärdom...

Hållbart arbetsliv
Artikel och Video

Webbinarium: Hur påverkas kvaliteten i våra samarbeten arbetshälsan?

Våra arbetsplatser och organisationer blir alltmer komplexa. Historiskt har vi hanterat det genom att bygga fler och fler strukturer. Men är verkligen fler strukturer den rätta...

Hållbart arbetsliv
Artikel och Video

Webbinarium: Lärande i arbetsvardagen, hur främjar vi det?

Det finns ett starkt samband mellan lärande, engagemang från medarbetare och hälsa i organisationer. Men vad är egentligen en lärande organisation? Och hur skapar man en sådan?...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Pilot till tjänsten Arbetslivsresan: om och för ett längre arbetsliv

Partsrådet söker pilotmyndigheter som vill ta del av en av våra senaste tjänster, Arbetslivsresan.

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Hur stärker vi vårt team?

Samarbete är en förutsättning för att kunna möta de ökande kraven och snabba förändringstakten som organisationer idag står inför. Forskning visar att vi genom att öva upp och u...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Inkluderande arbetsmiljö: hur gör andra?

Hur skapar vi likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare att utföra sitt arbete och bidra på lika villkor? Skatteverket och Lantmäteriet har använt Partsrådets tjänst Inklu...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Ta del av den nya tjänsten Arbetslivsresan

Hur får vi varandra att känna oss engagerade i vår arbetsvardag, oavsett livspussel? Hur ökar vi delaktigheten mellan olika generationer i arbetslivet? Nu lanserar vi Arbetslivs...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Samskapat utvecklingsarbete visar vägen framåt

När vi gemensamt kommer fram till hur vårt nuläge faktiskt ser ut blir det också enklare att hitta hur vi tillsammans ska fortsätta framåt. Det var målbilden för Statens geologi...

Hållbart arbetsliv