Lönebildning

Film om lika arbete ur metodstödet BESTA-vägen

måndag 14 november 2022

Med en analys av lika arbeten kan lokala parter avgöra om löneskillnader inom lika arbeten har direkt eller indirekt samband med kön. Det har ingen betydelse om det är män eller kvinnor som diskrimineras. Metodstödet BESTA-vägen ger lokala parter stöd i att utföra analysen.

Här ser du filmen om lika arbete:

Relaterat innehåll