Lönebildning

Film om likvärdigt arbete ur metodstödet BESTA-vägen

måndag 14 november 2022

Med en analys av likvärdiga arbeten kan lokala parter avgöra om det förekommer lönemässig undervärdering av kvinnodominerade arbeten. Metodstödet BESTA-vägen ger lokala parter stöd i att utföra analysen.

Se filmen om likvärdigt arbete:

Du fick [#] av [$] rätt!

Relaterat innehåll