Lönebildning

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Introduktionsfilm till metodstödet BESTA-vägen

den 14 november 2022

BESTA-vägen är framtaget av centrala parter, Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko, och är ett stöd till lokala parter i ert lönebildningsarbete i den del som handlar om att säkerställa att det inte uppstår osaklighet i lönesättningen på grund av kön.

Se filmen som introducerar metodstödet:

Relaterat innehåll