Lönebildning

Webbinarium: Analysera löneskillnader mellan könen med BESTA-vägen

torsdag 24 november 2022

300 lokala partsföreträdare samlades digitalt för att få en introduktion till hur metodstödet BESTA-vägen kan användas för att analysera löneskillnader mellan män och kvinnor.

Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivare en skyldighet att analysera löneskillnader. BESTA-vägen är ett metodstöd för lokal, partsgemensam systematisk analys i olika moment av löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är framtaget gemensamt av de centrala parterna på det statliga avtalsområdet som stöd till lokala parter och har funnits sedan 2011.

I webbinariet medverkade:

Se filmen från webbinariet och läs artikeln som följer nedanför:

Hur ser löneskillnaden mellan könen ut?

Som en inflygning presenterade John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, hur löneskillnaden mellan män och kvinnor i hela arbetskraften ser ut idag och hur den har utvecklats.

Medellönen 2021 (månadslön, heltid) var 37 100 kronor och medianlönen 33 200 kronor. Kvinnors hade i snitt 9,9 procent lägre lön än män. Löneskillnaderna har minskat fram till 2019, men 2020 var minskningen mindre och 2021 syntes en ökning.

Se John Ekbergs föreläsning om den officiella lönestatistiken:

Mer detaljer med hjälp av BESTA

BESTA är kort för befattningsgruppering för statistik i staten, och är den klassificering som används för lönestatistik inom staten. Mårten Pappila, analytiker på Arbetsgivarverket, presenterade löneskillnader inom staten och förklarade vinsten med BESTA:

2021 hade kvinnor i snitt 4,4 procent lägre lön än män inom staten. Skillnaderna har minskat under hela 2000-talet.

Se inslaget om löneskillnader mellan kvinnor och män i staten med Mårten Pappila:

Förberedelse: skapa förutsättningar för analysen

För att kunna genomföra en analys enligt BESTA-vägen behövs en arbetsgrupp med rätt kompetens och mandat samt en gemensam arbetsplan. I arbetsgruppen kan ingå till exempel myndighetsledning, lönesättande chefer, HR-funktion (ansvarar ofta för det mer operativa arbetet) och fackliga företrädare (ska representera alla anställda, inte bara de egna medlemmarna). Sanna Feldell lyfter vad alla i arbetsgruppen bör ha kunskap om:

Åsa Pyka framhåller vikten av att knyta rätt kompetenser till arbetet och att det har gjorts en noggrann klassificering enligt BESTA.

Analys: att upptäcka osakliga löneskillnader

Analysen görs i två delar:

Det finns nu helt nya filmer som beskriver vad analys av lika respektive likvärdiga arbeten innebär, vilka steg som ingår i analysen och hur man gör rent praktiskt.

Resultat: förankring, uppföljning och åtgärder

Denna fas handlar om att ta om hand resultatet som har kommit fram i analysarbetet. Både det som kan användas för att förbättra lönearbetet, men också de resultat som kan anses falla under diskrimineringslagen. Det är viktigt att resultatet dokumenteras, både för förankring och för att kunna följa upp det kontinuerligt och vidta eventuella åtgärder.

Se klippet som introducerar BESTA-vägen:

Relaterat innehåll