Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Mer tillgänglig hemsida

2016-06-30 Partsrådets hemsida har blivit mer tillgänglig, med textzoom och talfunktion.

– Vi vill underlätta så att så många som möjligt kan ta del av informationen på hemsidan, säger Partsrådets kanslichef Elisabet Sundén Ingeström.

Nu finns en textzoom på Partsrådets hemsida. Längst upp till vänster finns knappar som gör det möjligt att förstora texten, och sedan förminska den igen.

Till flera av texterna finns även en talfunktion.  Genom att trycka på knappen med en högtalarsymbol eller texten ”lyssna på detta” kan man få texten uppläst.

Publicerad: 2016-07-01

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.