Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Partsgemensamma aktiviteter uppskattas

2015-06-25 Deltagarna i Partsrådets seminarier uppskattar särskilt att aktiviteterna är partsgemensamma, visar en utvärdering.

Partsrådet har utvärderat seminarier som de fyra arbetsområdena har genomfört under våren 2015.

Utvärderingen bygger på svar från 220 deltagare i sex olika aktiviteter, vilket innebär en svarsprocent på över 70 procent. 52 procent av respondenterna är fackliga företrädare och 48 procent är arbetsgivarföreträdare.

Aktiviteter från samtliga fyra arbetsområden ingår i utvärderingen. Flest aktiviteter står arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv för, som har genomfört tre seminarier/workshops under våren.

”Nyttiga dagar”

Utvärderingen visar att deltagarna uppskattar särskilt mycket att aktiviteterna är partsgemensamma. Fler än nio av tio av deltagarna i utvärderingen tycker att det är ganska eller mycket bra att såväl arbetsgivar- som fackliga företrädare från samma myndighet har deltagit i Partsrådets aktiviteter. Arbetsgivarföreträdarna är allra mest positiva till detta.

– Nyttiga och bra dagar. Det mest värdefulla är just att man gör detta tillsammans, skriver en arbetsgivarrepresentant i de öppna svaren till utvärderingen.

Tre av fyra deltagare tycker att aktiviteterna har levt upp till förväntningarna. Även här är arbetsgivarföreträdarna något mer positiva än de fackliga företrädarna. Dhar varit mycket eller väldigt givande. Även här är arbetsgivarföreträdarna något mer positiva än de fackliga företrädarna.

Över hälften anser att de kommer att ha stor eller mycket stor nytta av det som de har tagit del av, i sina roller som partsföreträdare.

– Jättebra kombination av inspirerande föreläsningsdag och diskussioner kombinerat med konkreta handledningar för både chefer och kollegor. Vi kommer definitivt att jobba vidare med de här frågorna mer strukturerat nu, kommenterar en facklig företrädare.

Allra mest uppskattades ett seminarium som arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd anordnade i maj, där över nio av tio av de tillfrågade gav programmet i sin helhet omdömet ”mycket bra”.

Öppna svar

Deltagarna har bidragit med närmare 300 öppna svar om aktiviteterna. Det handlar om vad de har tagit med sig hem från aktiviteten som de kan använda på den egna myndigheten, sådant som de har saknat och andra synpunkter som de vill dela med sig av kring aktiviteterna.

– Det är roligt att så många har tagit sig tid att svara. Styrgrupperna för arbetsområdena bekräftar att synpunkterna i utvärderingarna ger värdefull input i utvecklingen av verksamheten, säger Elisabet Sundén Ingeström, Partsrådets kanslichef.

Publicerad: 2015-06-25

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.