Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Tack och adjö från Partsrådets veteran

2011-04-26 Han brukar kallas Mr Partsrådet, och det är väl knappast att undra på. Gunnar Johanson har varit med som vice ordförande för rådet allt sedan verksamheten kom igång på allvar 1996. Men nu ska han lägga tid på annat.

7c8e765e01d13e5ac8c7f1a592544b6c4a26ee8e

Under representantskapets möte den 13 april 2011 avtackades Gunnar Johanson efter 15 år som vice ordförande för Utvecklingsrådet/Partsrådet. Foto: Camilla Cherry

Det blev blommor, presenter och avskedsord från ordföranden Göran Ekström när Gunnar Johanson avtackades under representantskapets möte den 13 april 2011. I hela femton år har han medverkat i utvecklingen av Utvecklingsrådet/Partsrådet.

-När jag kom in på banan hade jag redan jobbat en hel del med de frågor som då var aktuella för Utvecklingsrådet. Så på ett sätt var jag redan inkörd, berättar Gunnar Johanson.

Intressanta projekt
LUA, Lokalt utvecklingsarbete, var ett av de första och enligt Gunnar Johanson kanske det mest intressanta utvecklingsområdet.

– På sätt och vis var LUA en innovation. Myndigheterna kunde tillsammans med facket ganska obyråkratiskt få ekonomiskt bidrag till olika utvecklingsprojekt. Några tog sig kanske vatten över huvudet, de insåg inte riktigt vilka personalresurser som krävdes, men det var ett bra anslag. LUA gav legitimitet åt Utvecklingsrådet, eftersom pengarna aldrig samlades på hög utan fördelades ut till myndigheterna.

Ett annat viktigt område var Satsa friskt:

– Här fanns stora resurser, och det gällde att hitta innehåll och former att hantera dem. Satsa friskt kom att innehålla många bra projekt som successivt bidrog till en omfattande kunskapsbank, i dag dokumenterad på Partsrådets webbplats.

Nätverk för kunskapsspridning
En fundering i efterhand är att mer energi kanske borde ha lagts på att skapa ett nätverk av ambassadörer på myndigheterna. Ambassadörerna skulle ha kunnat komplettera Partsrådets information på webbplatsen med lokala kommunikationsinsatser och därigenom både fördjupat och breddat bilden av de satsningar som gjordes.

En annan reflektion är att Partsrådets arbetsgrupper möjligen haft för litet tid på sig att utveckla och genomföra planerade insatser.

– Alla har haft svårt att avdela resurser till arbetsområdena, kommenterar Gunnar Johanson.

Att vara med om att få igång det nya Partsrådet var däremot roligt, liksom att ”rigga” de nya arbetsområdena och att utveckla den nya webbplatsen.

Stimulerande möten
Kommer du att sakna jobbet med Partsrådet?

– Javisst. Det har varit väldigt stimulerande, framför allt mötena i styrelsen. Jag har lärt känna många personer, även bakom den yrkesmässiga rollen.

– Vad som har krävts? Jag är ganska tålmodig av mig, och det har nog behövts i den här organisationen, liksom en del diplomati.

Hur ser du på Partsrådets roll i framtiden?

– Jag skulle vilja få bort svackorna i verksamheten, det vill säga de uppehåll som uppstår på grund av att arbetsområdena är knutna till kollektivavtal . Det tar minst ett halvår att starta något nytt, och det går ut över kontinuiteten. Samtidigt är det viktigt att ha en start och ett slut i alla projekt.

Tydliga målbeskrivningar – vad som förväntas av arbetsområdena – samt uppföljningar om man lyckas med uppdraget har också stor betydelse.

– Möjligen bör det finnas en extern utvärderare knuten till Partsrådets styrelse, en idé som har dykt upp i diskussioner som förts bland annat med revisorerna. Det är angeläget att den frågan diskuteras vidare.

Dags att rensa lådor
Själv fortsätter han ett tag till som kanslichef på ST. Ersättaren börjar i augusti och därefter följer en introduktionstid när de båda går parallellt. Under nästa år blir han fullt sysselsatt med förberedelserna inför STs ordinarie kongress i maj 2012, plus en del externa uppdrag. I november 2012 går Gunnar Johanson i pension på riktigt.

– Det börjar bli dags att städa ur lådorna. Jag samlar mer än en ekorre och det är 35 år som ska rensas ut. Att sortera papper är väl okej, men att städa datorn verkar oöverstigligt!

Nej, han kommer inte att skriva en bok, däremot läsa andras. Det har inte blivit mycket av den varan, eftersom den huvudsakliga litteraturen hittills har bestått av statliga utredningar. Memoarer hör till favoriterna.

– Just nu läser jag Marianne Hööks memoarer. Två band dök upp när jag städade bokhyllorna hemma. Intressant! Och sen har jag barnbarnen, ett på fyra år och ett på åtta månader. Snart kommer jag att få tid att sitta barnvakt!

Publicerad: 2011-04-26

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.