Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Dags för en uppdaterad världsbild

2013-04-30 På representantskapets möte den 16 april gav omvärldsanalytikern Peter Siljerud en drastisk bild av framtidens arbetsliv. De snabba förändringarna i omvärlden i allmänhet, och arbetslivet i synnerhet, gör att vi måste förnya vår världsbild, menade han.

b1dcbd99083e0fdd21b4512a75727e84cce7c374

Peter Siljerud aviserade stora förändringar i samhällets arbetsliv. Foto: Camilla Cherry

Peter Siljerud inledde med ett antal exempel för att visa på den snabba förändringstakten i dagens samhälle:

Vem trodde för tio år sedan att vi skulle fotografera vår frukost och lägga ut på nätet, att blinda skulle kunna köra bil (vilket är både möjligt och lagligt i vissa länder) eller att spelet Angry Birds skulle ha laddats ner 1 miljard gånger.

─ Detta är bara några exempel på att vi måste uppdatera vår världsbild. Vi kan inte backa in i framtiden, sa Peter Siljerud.

Risk för välfärdströskel
För hundra år sedan kom människor in i de så kallade ansvarsåren när de var 12-15 år och arbetade sedan fram tills de var drygt 50 år. Medellivslängden var omkring 59 år. I dag har vi en situation med hög ungdomsarbetslöshet, där många fortfarande bor hemma när de är 20-25 år och medelåldern för att skaffa barn är 29 år. Medellivslängden har samtidigt ökat till 82 år.

─ Vi lever längre, men har olika tempo mot vuxenlivet. De producerande arbetsåren blir färre och sammanfaller med familjebildande. Når vi snart en välfärdströskel med en förändrad inställning till arbete? frågade Peter Siljerud.

Ny generation, nya krav
En ny generation, född på 80- och 90-talen och ofta kallad ”generation Y”, är nu på väg in i arbetslivet.
Generation Y kan beskrivas som individualister och kollektivister på samma gång. De anser att arbete är en sysselsättning bland andra, och har en livsstil som innebär att arbete och fritid flyter ihop.

─ Deras inställning kan kanske sammanfattas med: Arbete, ja det är också ett alternativ, sa Peter Siljerud.

Generation Y kommer att ställa helt andra krav på arbetsgivarna än tidigare generationer. Bland annat kräver de i högre grad uppskattning och snabb återkoppling på arbetsprestationer, och eftersom arbetet är en integrerad del av individernas personlighet måste arbetsgivarens värderingar och profil stämma överens med de anställdas.

Robotar tar över?
I den del av föredraget, som hade titeln ”Från medarbetare till medskapare”, presenterade Peter Siljerud resultatet från en undersökning av konsultbolaget McKinsey. Den visar att 70 procent av jobbtillväxten i USA kommer från icke-rutinmässiga arbeten.

De rutinmässiga arbetena flyttas numera ofta till lågkostnadsländer, automatiseras eller förs över på kunderna eller medborgarna. Exempel är betalning av räkningar via internetbank och att bibliotekets låntagare själva sköter skanning av böcker. I Sydkorea har man till och med börjat ersätta förskolepedagoger med robotar.

─ Många olika typer av jobb och arbetsuppgifter håller på att försvinna. Är du en trött medarbetare som går till jobbet och gör som chefen säger, kan du snart bli ersatt av en robot, sa Peter Siljerud skämtsamt.

Kontentan är att medarbetarna måste förstå att de inte är oumbärliga, utan istället måste bli passionerade medskapare och verksamhetsutvecklare.

 Det nya chefskapet
Självklart får förändringarna inom arbetslivet även genomslag på ledarskapet och cheferna. Ledarskapet kommer att förändras under 2000-talet av den enkla anledningen att det börjar bli omodernt.

─ I framtiden är det alltmer resultatet som kommer att räknas; tid och plats för att utföra arbetet kommer medarbetarna att kunna välja själva. Ledarskapet kommer därför i högre grad att handla om analytisk bedömning och måluppfyllelse, sa Peter Siljerud.

Publicerad: 2013-04-30

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.