Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Björn Elmbrandt: Fortsatt kris för euron

2012-12-17 Författaren och debattören Björn Elmbrant besökte representantskapets möte den 29 november och gav sin syn på EU:s framtid mot bakgrund av de senaste årens turbulens. Eurokrisen kan leda till stagnation, social oro och rå nationalism i vår region, menade han.

9e2d876197d62acb0bd60dd3ffca307b6a4128ed

Björn Elmbrant talade om krisen inom EU. I bakgrunden syns Mario Draghi på bild, chef för Europeiska centralbanken. Foto: Camilla Cherry

Björn Elmbrant, som nyligen utkom med boken ”Det skulle bli så bra – euron och hoten mot demokratin”, konstaterade att varje gång EU har hamnat i kris har man reagerat med att ta steg mot ökad integration.

Nödlån ingen lösning
Men, frågade han retoriskt, kan unionen verkligen hantera ökad integration under pågående kris och håller medborgarna med om att detta är lösningen på problemen?

– Nya nödlån har nu beviljats till Grekland, men det är ingen verklig lösning utan bara ett uppskov. De europeiska politikerna har pendlat mellan att vilja ge Grekland tillbaka sin drachmer och att lappa och laga EU-bygget. Nu lutar det åt att Grekland blir kvar.

– Att tvinga ut Grekland ur valutaunionen kan emellertid vara riskabelt, där en av riskerna är minskad ekonomisk tillväxt. En upplösning kan ge några år av kaos, men kan också innebära en omstart. Experterna bedömer vanligtvis att lappa och laga-modellen är billigare än en upplösning.

Flera konstruktionsfel
En viktig anledning till att EU befinner sig i den här prekära situationen, hävdade Björn Elmbrant, beror på ett antal inbyggda konstruktionsfel hos euron: Till exempel att det inte finns några mekanismer för utjämning mellan länderna, för stränga krav från Europeiska Centralbanken på medlemsstaternas budgetunderskott och statsskulder, samt att länderna inte kan fatta egna beslut om att höja räntenivåer och devalvera.

Ökad skuldbörda
Utöver dessa konstruktionsfel ligger även ett antal hanteringsfel bakom den kanske allvarligaste krisen i Europa i modern tid. Några av dessa är:

• EU har blundat för att Grekland var insolvent.
• Nödlån till skuldsatta länder ökar i själva verket deras skuldbörda – av de 410 miljarder kronor som Grekland fått i nödlån har endast 15 miljarder gått till själva landet och den politik man för. Resten har gått till att betala av gamla tyska och franska banklån.
• Ockerränta på EU:s nödlån – villkoren ska vara så tuffa att ingen annan vill ha dem.
• Frånvaron av försök att stimulera efterfrågan och inslag av typen värnskatt.

Slutresultatet av allt detta är ett antal demokratiska förluster. Vad händer till exempel med demokratin i ett land som måste tvångsförvaltas i tio år och där EU går in och manipulerar ländernas inrikespolitik?

Allvarliga konsekvenser
– EU betraktas av många som en riskunion och ingen vet vad som ska hända inom ett par, tre månader. Ytterlighetspartier vinner terräng i krisländerna, och om de europeiska politikerna alltmer styrs av nationella intressen försvinner känslan av solidaritet mellan rika och fattiga länder. Kan då dessa tendenser tryckas tillbaka genom ökad integration? Nej, jag tror inte det, sa Björn Elmbrant.

Villkorad stabilitet
Sammanfattningsvis konstaterade han att eurokrisen stabiliserats något, men att stabiliteten är villkorad av ett antal stora beslut, vilka EU tycks sakna handlingskraft att driva igenom.

Eftersom sparpolitiken ligger fast betyder det att de närmaste åren inom EU kommer att präglas av ekonomisk stagnation, social oro och en ökande nationalism.

Publicerad: 2012-12-17

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.