Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Så tyckte vi om dagen

2012-12-17 Vi ställde två frågor till tre deltagare på representantskapets möte den 29 november: Vad har den här dagen gett dig? Vad var mest intressant i Björn Elmbrants föreläsning om EU? Så här svarade de.

Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S,P,O

– Jag tyckte mycket om Björn Elmbrants föreläsning. Den talare vi hörde på representantskapsmötet i april pratade också på EU-temat, men Björn gav ett annat perspektiv. Han gick också in på solidaritetsaspekten mellan rika och fattigare länder inom EU, vilket gav en nyanserad bild.
– Vi tvingades reflektera kring vad vi behöver göra inom statsförvaltningen för att tydliggöra och stärka vår roll och för att motverka politikerförakt.

Anna Cedemar, Riksarkivet

– Dagen har varit intressant, det är spännande att fördjupa sig i en så viktig fråga som EU-frågan. Jag gillar också det partsgemensamma arbetet. Det är bra att det finns en så öppen dialog i Sverige och att vi kan belysa gemensamma frågor. På myndigheter är det viktigt att kunna lösa problem gemensamt, det är helt enkelt ett effektivt sätt att arbeta.
– Björn gav en mycket tydlig bild av situationen i flera av de europeiska länderna i dag. Han kanske inte gav så mycket nya fakta, men föredraget gav en ökad förståelse för läget inom EU idag. Jag tyckte det var intressant det han berättade om hur man på individnivå kan bistå andra länder, till exempel att ett lärarfackförbund kan hjälpa lärare i andra länder.

Robert Cloarec, Arbetsgivarverket

– Jag tycker att jag har fått ett nytt perspektiv på den europeiska frågan. Det är intressant att få så en konkret bild av det som har hänt inom EU de senaste åren och att få höra olika versioner av händelseförloppet.
– Mest intressant var den politiska aspekten av EU-bygget och det demokratiunderskott som kan bli följden av den nuvarande krisen. Jag tycker Björn väl beskriver den dramatik som finns inom EU för närvarande. Det är också intressant att tänka kring vad som skulle ha hänt om man avskrivit Greklands skulder på ett tidigare stadium.

Publicerad: 2012-12-17

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.