Givande lönebildningsseminarium med Seko

2020-03-12  Partsföreträdare från sju myndigheter deltog i Partsrådets lönebildningsseminarium med Arbetsgivarverket och Seko.

–Det är givande att få en genomgång av avtalet och centrala medskick om tanken bakom skrivningarna, säger Brita Hybbinette, arbetsgivarföreträdare på Trafikverket.

Brita Hybbinette, arbetsgivarföreträdare och Per-Arne Utbult, Seko. Foto: Catharina Biesèrt.

Seminariet utgick från RALS 2017-2020, löneavtalet mellan Arbetsgivarverket och Seko. Presentationer av parterna på central nivå blandades med diskussioner mellan myndigheterna.

Trafikverket och MSB var två av myndigheterna som deltog.

Brita Hybbinette, förhandlingschef på Trafikverket, berättar att myndigheten ständigt arbetar med att förbättra sin RALS-process.

–Då är medskick från centrala avtalsparter och erfarenheter från andra myndigheter värdefulla att ta del av, säger hon.

Med sig på seminariet hade hon Pernilla Östberg, HR-strateg på Trafikverket, och Per-Arne Utbult, vice ordförande för Seko-föreningen på myndigheten.

Bra att höra samma saker

De är överens om att det är viktigt att delta partsgemensamt i lönebildningsseminariet.

–Det är väldigt bra att få höra samma saker från centrala parter – och att få tid att lyfta blicken lite från det vardagliga, menar Brita Hybbinette.

–Partsrådets seminarier bidrar på ett bra sätt till att sprida kunskap och goda erfarenheter mellan parter och myndigheter, säger Per-Arne Utbult.

Att få höra hur andra myndigheter arbetar med lönebildningen ser de som värdefullt.

–Utbytet med andra myndigheters företrädare ger ringar på vattnet och öppnar nya kontaktvägar. Det ger en breddad samverkan, menar Brita Hybbinette.

Per-Arne Utbult konstaterar dock att det är stor skillnad på lönebildningsarbetet i en stor nationell myndighet som Trafikverket och en mindre myndighet med ett snävare uppdrag, som bara finns på en plats i landet.

Viktiga lärdomar

Lärdomar som de tar med sig hem handlar om betydelsen av att ha en fungerande dialog om lönebildningsarbetet.

–Det är inget nytt, men jag blev påmind om betydelsen av att ha en löpande dialog kring processen. Det är något som jag tar med mig hem till det fortsatta arbetet på Trafikverket, säger Brita Hybbinette.

Möjlighet till vidareutbildning

Från MSB deltog två arbetsgivarrepresentanter och två Seko-representanter. Parterna på myndigheten sitter på olika platser i landet och uppskattar möjligheten till partsgemensamma diskussioner.


Owe Jordan, arbetsgivarföreträdare och Ann-Britt Paradis, Seko. Foto: Catharina Biesèrt.

Ann-Britt Paradis är representant för Seko och arbetar till vardags på MSB:s utbildningsverksamhet i Revingeby. Hon berättar att de fackliga representanterna brukar vara ”på hugget” när det gäller att delta i Partsrådets seminarier.

–Partsrådets aktiviteter är mycket bra. Det är en möjlighet för oss att få vidareutbildning och lite utveckling. Man kan få lite nya idéer – en nytändning inom just det här området, säger hon.

Inte minst uppskattar hon möjligheten att få sitta ner på neutral mark och diskutera lönebildningsfrågorna. Det gör att parterna kommer närmare varandra, menar hon.

–Just möjligheten att kunna sitta och diskutera med arbetsgivaren är jättebra. Det är en möjlighet för oss att bygga förtroende på neutral mark, säger hon.

Enskilda aktiviteter med facken

Lönebildning är det enda av Partsrådets arbetsområden som har enskilda aktiviteter med var och en av de tre fackliga organisationerna. Detta eftersom OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har olika löneavtal.