Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupningsnivå

På fördjupningsnivån inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger fokus på praktisk hjälp i syfte att få arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – att bli en del av den dagliga verksamheten.

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg att använda på den egna myndigheten som ger fördjupad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbetet måste kopplas ihop med myndigheternas kvalitetsarbete, menade Jan Miörner på Partsrådets fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete som arrangerades under vintern 2016. Läs artikeln

Utbildningsmaterial och verktyg

Utbildningsmaterial

Arbetsmiljöarbetets grunder

Arbetsmiljöarbetets trerummare

Översikt systematiskt arbetsmiljöarbete

Lösningsinriktat arbetssätt

Lösningsinriktat arbetssätt

The luck factor

The Neuroscience of Leadership by David Rock and Jeffrey Schwartz

God arbetsmiljö

Arbetsblad för Agenda för bättre möten

Arbetsblad för Effektiva möten

Arbetsblad för Coacha din kollega

Arbetsblad för Mer lösning mindre problem

Arbetsblad för Positivt skvaller

Arbetsblad för Uppskattande samtal

Arbetsblad för Önskehanden-Klanderhanden

Arbetsblad om Utvärdering av hur gruppens kommunikation och samarbete fungerar

Arbetsblad om Beslutsfrågor

Roller

Vår samarbetsplattform – skyddsombud & chef

Skyddsombudets roll

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

IT-skyddsrond

Stress

Kravkontroll-modellen

Om stress

Stressbarometern

Kränkande mönster

Publicerad: 2016-06-07