Vi erbjuder

Lokala parter viktiga för demokratin

OECD belyser i en rapport vilka positiva effekter kollektiva förhandlingar och arbetstagarnas medbestämmande har för bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling och att motverka diskriminering i arbetslivet.
Nedan kan du ta del av material som handlar om hur det partsgemensamma arbetet skapar goda förutsättningar för demokrati på arbetsplatser.