Vi erbjuder

Nytt år för partsgemensamt arbete

Snart står julhelgen för dörren och för många innebär det efterlängtad ledighet med vila och återhämtning. Det är en tid för reflektion över det gångna året men också förväntan inför ett helt nytt år.

Partsrådet summerar här ett 2021 som har inneburit att vi har träffats i olika forum – både digitalt och fysiskt – men alltid med viljan att samarbeta, värna om en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Under 2022 kommer vi fortsatt att erbjuda en rad olika initiativ, evenemang och nya tjänster för att underlätta och stärka det partsgemensamma arbetet.