Lönebildning

Myndigheter fick stöd i lönebildningsarbetet

Bild på Roger Pettersson och Matilda Nyström Arnek.

fredag 8 februari 2019

Migrationsverket har en gedigen lönebildningsprocess med aktiviteter i en årscykel. På Partsrådets seminarium fick partsföreträdare på myndigheten stöd av Arbetsgivarverket och Seko centralt. "Man behöver förstå andemeningen i avtalet för att kunna ta ner det på lokal nivå", menade Annika Larsson, HR-specialist på Migrationsverket.

Bild på Robert Wiklund och Annika Larsson.

Totalt deltog partsföreträdare från åtta myndigheter i seminariet, som behandlade avtalet RALS 2017–2020 mellan Arbetsgivarverket och Seko. Från Migrationsverket deltog två arbetsgivarföreträdare och två företrädare för Seko. Migrationsverket är en myndighet med cirka 7 000 anställda och Seko-klubben har ett hundratal medlemmar.

– Vi har en ganska gedigen lönebildningsprocess där vi genomför olika aktiviteter i en årscykel. Revisionen är den 1 oktober och vi ägnar hela våren till att förbereda. Det är en bra process, sa Annika Larsson, som är HR-specialist på Migrationsverket.

Hon menade att det är något av en utmaning för de lönesättande cheferna att hålla ordning på de tre olika avtalen som de tre fackliga organisationerna har.

– Det förberedande arbetet samkör vi med alla fackliga organisationer. Sedan blir det olika förhandlingar med olika tidsplaner. Seko var klar först hos oss. Det var ett bra revisionsarbete, sa hon och fick medhåll av Robert Wiklund, som är avdelningsordförande för Seko på Migrationsverket.

– Vi var på det stora hela överens, konstaterade han.

Partsgemensamma seminarier

Båda uppskattade att Partsrådet ordnar lönebildningsseminarier om RALS-avtalet.

– Det är jättebra med en neutral part som pratar om avtalet. Dessutom är det bra att kunna få tips och idéer från andra myndigheter, menade Robert Wiklund.

– Det är alltid intressant att höra båda centrala parter ge sin bild, även om de koncentrerar sig på de delar där de är överens. Det är samma saker som vi brottas med på lokal nivå. Man behöver förstå andemeningen i avtalet för att kunna ta ner det på lokal nivå, sa Annika Larsson.

Inspiration

Eric Nyborg, HR-specialist på Fortifikationsverket, berättade att han bara hade arbetat i sin nuvarande funktion i några månader. För honom blev seminariet ett sätt att få bättre förståelse för RALS-avtalet med Seko.

– Jag har begränsad kunskap så jag är här mycket för att lära mig och få syftet med avtalet förklarat för mig, men också för att få inspiration och tankar om hur man kan jobba framöver. Det är också ett sätt att skapa ett nätverk. Det vore värdefullt om vi kan hitta en myndighet som är ungefär lika stor som vi och som har liknande utmaningar att utbyta erfarenheter med, sa han.

Även Tommy Eriksson, central ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Fortifikationsverket, såg seminariet som en bra möjlighet att få insyn i hur andra myndigheter arbetar med lönebildningsprocessen.

– Det är bra att vi har det här forumet mellan oss och arbetsgivaren, det är ett sätt att stämma av. Det är bra att man får samma influenser och samma stöd oavsett om man representerar en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation. Då kan vi få samsyn i vissa frågor, sa han.

Effektiv process

Matilda Nyström Arnek, biträdande förhandlingschef på Arbetsgivarverket, och Roger Pettersson, ombudsman och avtalsansvarig på Seko, höll i seminariet.

– Det här är ett bra tillfälle för parterna på central nivå att kunna förklara tankarna bakom avtalet. Genom att arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare får ta del av samma information samtidigt skapas goda förutsättningar för det fortsatta arbetet på myndigheterna, sa Matilda Nyström Arnek.

Roger Pettersson menade att ett viktigt syfte med avtalet är att stötta partsföreträdarna på myndigheterna i att få en mer effektiv lönebildningsprocess.

– Vi vill att man gör rätt saker i rätt ordning. Det är ett processavtal som ständigt går att förbättra. Vi vill att myndigheternas arbete ska kunna resultera i ett bra utfall som är begripligt, sa han.

De tre fackliga organisationerna inom staten har olika löneavtal, vilket är anledningen till att Partsrådet har skilda, anpassade seminarier för Seko, Saco-S och OFR/S,P,O. Trots det konstaterade Roger Pettersson att mycket av lönebildningsarbetet är gemensamt och borde gå att samordna.

Han menade att Partsrådet fyller en viktig funktion i att stötta myndigheterna i lönebildningsarbetet.

– Vi kan lyfta frågor där vi är överens och kan förmedla budskap på ett gemensamt sätt. Det är ett sätt att legitimera avtalet, sa han.

Relaterat innehåll