Lönebildning

Löneverktyget BESTA-vägen

Här kan du läsa om metodstödet BESTA-vägen som Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har tagit fram som stöd till lokala parter i lönebildningsarbetet. Metoden har fokus på den del som handlar om att säkerställa att det inte uppstår osaklighet i lönesättningen på grund av kön.