Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljöverket implementerade avtalet genom att utbilda utbildare

När Arbetsmiljöverket implementerade sitt avtal utbildade de i två steg. Först utbildades de förtroendevalda och cheferna. De förtroendevalda och cheferna fick sedan ett gemensamt ansvar att tillsammans utbilda och tala med medarbetarna om samverkan. Till hjälp fick de med sig ett material med bilder, tal manus och en film.

När avtalets skrevs under bestämdes att det skulle börja gälla först flera månader senare. Detta för att ha tid för implementeringen. Organisationen gavs på så sätt möjlighet att bekanta sig med avtalet innan det började gälla och de förtroendevalda och chefer som skulle föra utbildningarna vidare gavs tid att göra det. Kvalitén i genomförandet var viktigare än tidsaspekten.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.