Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Verktyg

Metodstödet BESTA-vägen

2014-03-10 Nu finns verktyget BESTA-vägen, ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män, på hemsidan. Materialet är tänkt att användas av lokala parter i arbetet med att analysera om det föreligger osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

 

Läs mer