Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Poddar

Här finns Partsrådets alla poddar samlade.

LYSSNA

Hållbart arbetsliv 4.0: #4 Fyra tjänster på 30 minuter

Är du nyfiken på hur upplägget för tjänsterna ser ut, hur lång tid de tar i anspråk och vad man ska tänka på när man partsgemensamt avropar dem? I dagens avsnitt berättar vi mer om inte mindre än fyra av våra tjänster och hur det går till när man som Partsrådsmedlem tar del av en tjänst från Hållbart arbetsliv. Du kommer få reda på mer om Fånga tidiga tecken, Välkommen tillbaka, Organisationsanpassad möjlighetskarta och Ursäkta röran. Programchef Emilia Liljefrost har med sig Karin Edvardsson och Viktor Aqvilin på EY, som är leverantörer för några av de tjänster som vi erbjuder.

LYSSNA

Hållbart arbetsliv 4.0: #3 Mitt i kris och efter kris - hur gör vi?

Hur är det att stå mitt i en samhällsförändring och samtidigt fortsätta jobba smart? Just nu pågår den världsomspännande pandemin Covid-19 och det påverkar våra statliga verksamheter på många sätt. Vad är det partsgemensamma guldäggets roll i detta? Programchef Emilia Liljefrost samtalar med Ken Jonsson, styrgruppsordförande Stöd till lokal samverkan, och Caroline Sahlborn, ordförande stiftelsen Ekskäret och konsult på Gro om dessa frågor.

LYSSNA

Hållbart arbetsliv 4.0: #2 Vad är programmet Hållbart arbetsliv?

I det andra avsnittet av Hållbart arbetsliv 4.0 pratar programchef Emilia Liljefrost med sina gäster om hur vi arbetar mot resultat och effekter för att främja för friska och engagerade arbetsplatser i staten. Dessutom får du en överblick över vad vårt tjänsteutbud innebär och hur det kan stötta partsgemensamt arbete. Gäster är Sofia Avdeitchikova, projektansvarig på utvärderingsföretaget Oxford research och Hedda Lindselius, strateg för kommunikation på Partsrådets program för Hållbart arbetsliv.

LYSSNA

Hållbart arbetsliv 4.0: #1 Hur går resan mot ett hållbart arbetsliv?

Hur började allt med programmet Hållbart arbetsliv? Emilia Liljefrost samtalar med Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket och Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef ST och förhandlingsansvarig OFR/S,P,O om när Partsrådets förhandlingsledning 2017 beslutade att etablera ett program för Hållbart arbetsliv och hur programmet utvecklats sedan dess.

LYSSNA

Samverkan för framtiden: Bakgrund och tankar – Varför nytt avtal?

I detta poddavsnitt beskriver Ken och Roger parternas intentioner med det nya avtalet ”Samverkan för framtiden”. Här lyfts utmaningar och viktiga frågor fram som parterna hanterat i arbetet med att ta fram det nya avtalet. Ken Jonsson är styrgruppsordförande för arbetsområdet Samverkan och bitr. förhandlingschef på Arbetsgivarverket, och Roger Pettersson är styrgruppsmedlem i arbetsområdet och central ombudsman för Seko.

LYSSNA

Samverkan för framtiden: Syfte och mål med avtalet?

Medlemmar i styrgruppen diskuterar viktiga perspektiv av ”Samverkan för framtiden”. Här lyfts fram delar som samverkan kopplat till verksamhetsutveckling, dialogen mellan chef och medarbetare och roller i samverkan.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.