Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Poddar

Här finns Partsrådets alla poddar samlade.

LYSSNA

Hållbart arbetsliv: Vad är programmet Hållbart arbetsliv?

LYSSNA

Hållbart arbetsliv: Hur går resan mot ett hållbart arbetsliv?

LYSSNA

Samverkan för framtiden: Bakgrund och tankar – Varför nytt avtal?

I detta poddavsnitt beskriver Ken och Roger parternas intentioner med det nya avtalet ”Samverkan för framtiden”. Här lyfts utmaningar och viktiga frågor fram som parterna hanterat i arbetet med att ta fram det nya avtalet. Ken Jonsson är styrgruppsordförande för arbetsområdet Samverkan och bitr. förhandlingschef på Arbetsgivarverket, och Roger Pettersson är styrgruppsmedlem i arbetsområdet och central ombudsman för Seko.

LYSSNA

Samverkan för framtiden: Syfte och mål med avtalet?

Medlemmar i styrgruppen diskuterar viktiga perspektiv av ”Samverkan för framtiden”. Här lyfts fram delar som samverkan kopplat till verksamhetsutveckling, dialogen mellan chef och medarbetare och roller i samverkan.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.