Metodstödet BESTA-vägen

2014-03-10 Nu finns verktyget BESTA-vägen, ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män, på hemsidan. Materialet är tänkt att användas av lokala parter i arbetet med att analysera om det föreligger osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

 

Du hittar materialet här.

Metodstödet har utarbetats av en partsammansatt arbetsgrupp inom Partsrådet och stödjer de principer som gäller för lönebildningen inom det statliga avtalsområdet. Materialet har löpande stämts av med diskrimineringsombudsmannen (DO) när det gäller metod och innehåll.

BESTA-vägen presenterades under seminarier i Göteborg, Stockholm och Malmö med start i Göteborg den 28 november 2011.