Nytt metodstöd på väg

2011-08-18 Nu är det nästan klart – ett metodstöd som lokala parter kan använda i sitt arbete att analysera om det föreligger osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Metodstödet har utarbetats av en partsammansatt arbetsgrupp inom Partsrådet och har också testats på tre myndigheter.

cc0c881a46a39ebfe97df6d9e3ffaac49ab6eed2

Ingången till metodstödet BESTA – vägen som kommer att läggas upp på Partsrådets hemsida

-Materialet är efterfrågat på de flesta myndigheter. Vi tror att det har goda förutsättningar att underlätta lokala parters arbete med att analysera rådande  löneskillnader, säger Anders Emlund, Arbetsgivarverket, som tillsammans med Evalill Tagesson, OFR/S/P/O , Markus Furuberg, Saco-S, Birgitta Karlsson Sävefjord, Seko, samt Ken Johnsson och Åsa Krook från Arbetsgivarverket har arbetat med materialet på uppdrag av Partsrådets styrelse.

Integreras i lönebildningen
Det nya metodstödet har fått namnet BESTA-vägen och bygger på att arbetet integreras i den lokala lönebildningsprocessen. Materialet stödjer de principer som gäller för lönebildningen inom det statliga avtalsområdet och har löpande stämts av med diskrimineringsombudsmannen (DO) när det gäller metod och innehåll. Parterna på central nivå är överens om att BESTA-vägen är ett bra sätt att identifiera och undvika osakliga löneskillnader.

Flera steg
Materialet är uppbyggt i flera steg:

• Intro: Inledning och utgångspunkter
• Steg1: Strategiska ställningstaganden
• Steg 2: Skapa goda förutsättningar och en gemensam arbetsplan
• Steg 3: Granska bestämmelser och praxis

• BESTA – om hur man använder BESTA i steg 4 och 5

• Steg 4: Lika arbeten
• Steg 5: Likvärdiga arbeten
• Steg 6: Ta hand om resultat och verkställ
• Steg 7: Utvärdera om stäm av mot strategiska ställningstaganden

Anpassas lokalt
De myndigheter som har testat materialet är Lantmäteriet, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Värmland. Myndigheterna tycker generellt sett att materialet är bra och att det är positivt att metoden tydliggör att detta är en integrerad del i lönebildningsarbetet. Positivt är också att metoden har tagits fram partsgemensamt och att man har utnyttjat befintliga verktyg, det vill säga BESTA.

– De vill dessutom gärna ha exempel som går att applicera på den egna verksamheten. Men det här är något som varje enskild myndighet måste komma fram till lokalt, säger Evalill Tagesson.

Seminarier och utbildning
Materialet kommer nu att bearbetas ytterligare i vissa delar. Under hösten planerar Partsrådet ett antal seminarier om hur metodstödet ska kunna användas av lokala parter. En fördjupad utbildning för lokala parter är också aktuell.

Publicerad: 2011-08-18