Hållbart arbetsliv

Fler än 50 procent har avropat Hållbart arbetslivs tjänster hittills

torsdag 17 juni 2021

Programmet för hållbart arbetsliv väcker stort intresse hos de statliga verksamheter som har rätt att ta del av Partsrådets tjänster. Hittills har nära 80 procent anmält intresse för en eller flera tjänster, och mer än 50 procent har redan avropat minst en tjänst. De mest levererade tjänsterna är IA-systemet, Effektiva team och Fånga tidiga tecken.  

Programmet för hållbart arbetsliv introducerades 2018 och syftar till att skapa positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv för en bättre arbetsdag, varje dag, i statlig sektor.

Inom ramen för programmet erbjuds efterhjälpande insatser för återgång till arbete, förebyggande insatser för att motverka ohälsa, främjande insatser för att skapa engagemang och utvecklande insatser för kontinuerligt lärande.

Totalt handlar det om tretton befintliga och kommande tjänster som rör sig på en agendasättande, organisationsutvecklande respektive grupp- och individutvecklande nivå.

Fram till maj 2021 hade 165 avropade tjänster levererats vid 263 olika tillfällen. Tjänsterna har levererats  till mer än 50 procent av samtliga statliga myndigheter och lärosäten i Sverige. Dessutom för vi dialog med ytterligare intresserade myndigheter om leveranser. Inom en snar framtid kommer vi att ha nått 80 procent av vår målgrupp.

IA-systemet mest populär

Den mest avropade tjänsten är det webbaserat verktyget IA-systemet som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet och stöttar kontinuerlig förbättring. Störst täckning har tjänsten inom utbildningssektorn; en majoritet (68 procent) av alla lärosäten har anslutit sig eller är på väg att göra det. 

En annan efterfrågad tjänst har varit Effektiva team – ett metodstöd inom teamutveckling. De uppsatta målen för tjänsten är nu uppnådda, varför den avvecklas under andra halvan av 2021.

Även halvdagsworkshoppen Fånga tidiga tecken som ger stöd i det förebyggande arbetet mot stress har väckt stort intresse. För många myndigheter har tjänsten fungerat som ett första smakprov på vad programmet har att erbjuda och lett till att fler tjänster avropats efterhand.

Av de tjänster som nyligen lanserats inom ramen för programmet har 29k: Hantera stress lockat många, inte minst som den digitala kursen också har visat sig användbar för att stärka de sociala banden mellan kollegor under pandemin. Även Kollektiv förmåga – en tjänst som ger stöd i att utveckla strategier för ökad kunskapsintegration – har väckt stort intresse. För den organisation som är intresserad men inte kommit till avrop finns dock fortfarande möjlighet att delta i den första omgången av tjänsteleveransen med start 23 september.

Fler tjänster på gång

Under hösten 2021 lanseras ytterligare två tjänster. Först ut är den digitala verktygslådan Samskapat utvecklingsarbete – en metodik för att ta tillvara samlad kunskap och olika perspektiv inom organisationen eller arbetsgruppen. Därefter kommer det digitala verktyget Lärande i förändring som ger verktyg och metodik för dialog utifrån inspirationsmaterial, process- och ledningsstöd och samtalsunderlag.