Lönebildning

Lönebildningsdagen 2023: Lönebildningens roll för kompetensförsörjningen

Fem personer stående vid ett högt bord under sändning.

onsdag 26 april 2023

Hur ser kopplingen mellan lönebildning och kompetensförsörjning ut? Hur hanterar man dessa frågor på central och lokal nivå? Och vilka är egentligen kompetensbehoven inom staten i framtiden? Den 21 april sändes 2023 års upplaga av Lönebildningsdagen. Fokus för dagen var centrala och lokala parters perspektiv på kopplingen mellan den lokala lönebildningen och kompetensförsörjningen. Ämnet verkade väcka intresse: över 600 personer var anmälda för att delta i webbsändningen.

Under förmiddagen vände och vred deltagarna på dessa frågor och diskuterade dem från en rad olika perspektiv. Programmet bjöd på såväl konkreta tips för lokala parter som framåtblickande spaningar om framtidens arbetsmarknad.

Nedan har du nu möjlighet att se filmen från dagen, alternativt klicka vidare för att se delfilmer och läsa referat.

Sist men inte minst: stort tack till alla deltagare som bidrog med sin klokskap och kompetens och hjälpte oss att belysa dessa viktiga ämnen!

Kapitelindelning och delfilmer

Tidsangivelserna i kolumnen till vänster nedan visar var i filmen ovan en programpunkt börjar. Du kan också välja att klicka på namnet på programpunkten i högra kolumnen om du föredrar att se kapitlet i en egen film – samt läsa ett kort sammandrag.

4.42 Lönebildningens roll för kompetensförsörjningen – Centrala parters perspektiv
26.23 Omvärldsspaning: Framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjningSofia Rasmussen, vd, Rasmussen Analys
1.14.59 Lokal lönebildning och kompetensförsörjning – styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Lönebildning
1.31.45 Kompetensbarometern - Anna Araskog, utredare, Arbetsgivarverket
1.49.45 Kompetensförsörjning ur ett myndighetsledningsperspektiv,
Jens Mattsson, generaldirektör, FOI
2.21.25 Systematisera det lokala lönebildningsarbetet och summering av dagen
– Styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Lönebildning