Lönebildning

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Lönebildningsdagen 2023: Framtidens arbetsmarknad och försörjning

Sofia Rasmussen, VD på Rasmussen analys. Foto: Catharina Bièsert.

den 10 maj 2023

Självledarskap, hållbarhet för både individ och klimat, och möjligheter till djuparbete. Det är några av ingredienserna för att kunna attrahera och rekrytera morgondagens arbetskraft. Det kunde Sofia Rasmussen, VD på Rasmussen analys, berätta under Lönebildningsdagens andra programpunkt. Sofia Rasmussen började sin omvärldsspaning med att identifiera några tydliga trender på dagens arbetsmarknad.

Se och läs om Sofia Rasmussens framtidsspaning i filmen nedan och i artikeln som följer direkt under filmfönstret. Du hittar samtliga filmer från dagen längst ner på sidan.

Det första trenden handlar om en ökande konkurrens om tankekraft – allt fler jobb kräver avancerade kognitiva förmågor och färdigheter. Denna utveckling är mycket tydlig, särskilt i Sverige.

Nästa trend är det ökade kravet på självledarskap och emotionella investeringar. Allt fler jobb kräver att vi tar självständiga beslut, engagerar oss och inte bara följer en manual.
Det är viktigt att komma ihåg att unga i arbetslivet, inledningsvis, behöver mycket ledning och är inte insatta i vad självledarskap innebär.

Med dessa ökade krav på arbetstagarna följer också motsatta krav på arbetsgivarna, menade Sofia Rasmussen.

– Jobbet är för många inte bara ett ställe vi går till, utan ska också vara en plats som är meningsfull och ger utrymme för förverkligande, sade hon.

Den tredje trenden handlade om den ökade fragmentiseringen av arbetsmarknaden, med kortare anställningar, gig-jobb och vikarie-snurror. Intressant, och problematiskt nog, krockar detta med de två andra trenderna, vilket kan skapa spänningar menade Sofia Rasmussen.

Vad gäller specifikt unga (åldern 15–29) så har Rasmussen Analys i sina undersökningar frågat vad som är viktigast för att en arbetsplats ska anses attraktiv. Detta är:

  1. Trevlig miljö och trevliga kollegor
  2. Hög lön
  3. Balans mellan arbetsliv och fritid
  4. Jämställd arbetsplats
  5. Personlig utveckling

Det är de allra yngsta som värderar lönen högst. I något högre ålder blir andra faktorer viktigare.

Sofia Rasmussen avslutade sin spaning med några konkreta tips för hur arbetsgivare kan göra för att attrahera unga:

  1. Fostra en kreativ organisationskultur som stimulerar ett proaktivt och kontinuerligt lärande.
  2. Satsa på ett ledarskap som stimulerar medarbetares självledarskap.
  3. Integrera och kommunicera genuint engagemang för hållbarhet, både för individen och för klimatet.
  4. Bygg in förutsättningar för djuparbete och fokus på arbetsplatsen.
  5. Gemenskap, balans och trygghet är ledord för många av framtidens medarbetare.