Lönebildning

Lönebildningsdagen 2023: Lönebildningens roll för kompetensförsörjningen – centrala parters perspektiv

Bild tagen inne i kontrollrummet ut mot studion där centrala parters förhandlingsledningar är i direktsändning.

torsdag 11 maj 2023

Som en konsekvens av samhällsutvecklingen behöver flera statliga verksamheter expandera och rekrytera. I många fall råder det dessutom brist på arbetstagare. Är det här något som vi kan lösa med lönebildningen? Under den inledande delen av Lönebildningsdagen 2023 gav centrala parters förhandlingsledningar sitt perspektiv på frågan. Dessutom gav de en kort inblick i nuvarande status för årets avtalsrörelse.

Ta del av inslaget i filmen nedan. Direkt under filmfönstret kan du läsa en artikel om inslaget, samt ta del av länkar till övriga filmer från dagen.

Lönebildningen: en av nyckelfaktorerna för kompetensförsörjningen

Kan vi lösa bristen på arbetstagare inom statliga verksamheter med lönebildning? Under Lönebildningsdagen 2023 togs frågan upp av Centrala parter i form av Anna Falk, förhandlingschef Arbetsgivarverket, Helen Thornberg, avtalsansvarig Seko, Anna Steen, ordförande Saco-S, Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/S,P,O. Samtalet leddes av Anders Stålsby, Arbetsgivarverket.

– Lönebildningen är en viktig del av lösningen, men faktiskt inte hela lösningen, sade Anna Falk, förhandlingschef Arbetsgivarverket, och påpekade att det också är viktigt att använda befintliga resurser på ett bättre sätt och att använda ny teknik för att lösa kompetensförsörjningen.

Transparens vid lokala förhandlingar

Pengar är inte allt, men det är viktigt, ansåg Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/S,P,O. Minst lika viktigt är att man hanterar lokala förhandlingar på rätt sätt, med transparens och förutsägbarhet. En bra lokal förhandling kan få folk att stanna, men sköts den dåligt kan det få motsatt effekt: att personal söker sig vidare.

Anna Sten, ordförande Saco-S, påpekade å sin sida att även om det finns andra aspekter som är viktiga, så är lönen fortfarande central, särskilt för unga teknikkunniga människor som i allra högsta grad kommer att behövas inom de statliga verksamheterna.

Både attrahera och behålla personal

Flera deltagare lyfte behovet av ökad differentiering av lönerna för att kunna attrahera ny kompetens, men det är inte heller oproblematiskt, ansåg flera i panelen.

– Det kan finnas en spänning mellan att attrahera ny personal och att behålla den befintliga, sade Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/S,P,O.

För att kunna hantera den differentiering som kan vara nödvändig, ansåg panelen, så är det mycket viktigt att den lokala lönebildningen sköts på ett transparent och förutsägbart sätt, så att alla förstår grunderna till differentieringen, något som inte alltid är fallet, enligt Helen Thornberg, avtalsansvarig Seko.

– Jag får signaler får förtroendevalda att det ibland kan vara väldigt svårt att förstå vad differentieringen består i, sade hon.