Lönebildning

Lönebildningsdagen 2023: Kompetensförsörjning ur en myndighetslednings perspektiv

Jens Mattsson, Generaldirektör, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

tisdag 9 maj 2023

Rysslands angreppskrig i Ukraina har lett till ett ökat fokus på säkerhetsfrågor. En av de myndigheter som expanderar är Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Men hur ska en växande myndighet hantera sin kompetensförsörjning i stark konkurrens om arbetskraften? Om det samtalade FOI:s generaldirektör, Jens Mattsson, och Andreas Nyström, vice ordförande i Saco-S, under lönebildningsdagens femte pass. 

Se  och läs om Jens Mattssons medverkan på Lönebildningsdagen i filmen nedan och i artikeln som följer direkt under filmfönstret.

FOI är en statlig förvaltningsmyndighet vars primära uppgift är att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret. Tyngdpunkten i myndighetens kompetensbehov ligger på civilingenjörer och naturvetare, men på FOI finns även samhällsvetare och jurister som bedriver forskning.

Förra året ökade antalet anställda på FOI med 10 procent. Prognosen är att myndigheten de kommande åren kommer att fortsätta växa kraftigt. Den omedelbara bakgrunden är det förändrade säkerhetspolitiska läget i och med Rysslands angreppskrig mot Ukraina.

Hur hanterar myndigheten denna expansion? frågade Andreas Nyström, vice ordförande Saco-S.

– Det gäller att ha rätt nivå av växtvärk, för växtvärk kommer vi att få, det är omöjligt att undvika, sade Jens Mattsson.

Den största utmaningen

Rent konkret, berättade Jens Matsson, har myndigheten fått jobba med att bli ännu bättre på att ta emot nya anställda, skruva en del på organisationen – och framför allt: få chefer att ställa om till ett mer expansivt tankesätt och våga anställa:

– Det är nog det som varit den största utmaningen, sade Jens Mattsson.

FOI söker både nyexaminerade och forskare inom fält där det råder stor konkurrens om kompetensen. Myndigheten jobbar därför aktivt med både arbetsgivarprofilering, marknadsföring och ibland nästan uppsökande verksamhet i forskarmiljöer. Det ökade hotet från Ryssland och den starka exponering i medier av myndighetens medarbetare har dock hjälpt fler att få upp ögonen för FOI.

– Känslan hos många av att vilja hjälpa till har varit enorm, sade Jens Mattsson.

Jens Mattsson framhöll också att något som attraherade medarbetare är möjligheten att bedriva forskning inom säkerhetsfrågor som inte går att utföra i en universitets- och högskolemiljö. Men den nära kopplingen till militär- och säkerhetsfrågor erbjöd också svårigheter. Alla medarbetare som anställs på FOI måste genomgå en säkerhetsprövning - en prövning som ibland kan dra ut flera veckor innan det kommer ett beslut. Risken finns då att attraktiva medarbetare helt enkelt söker sig till någon annan arbetsplats under tiden.

I videon ovan kan du titta på hela samtalet mellan Jens Matsson och Andreas Nyström.