Lönebildning

Lönebildningsdagen 2023: Lokal lönebildning och kompetensförsörjning

Två personer med kvinnliga attribut i studiomiljö. De står framför en presentation med texten Lönebildningen och verksamhetsmålen.

tisdag 9 maj 2023

Hur förhåller sig den lokala lönebildningen till kompetensförsörjning? Och hur ska lokala parter tänka för att inte missa denna viktiga del av löneprocessen? Det och många andra frågor besvarade Åsa Pyka, Arbetsgivarverket, och Sanna Feldell, OFR/S,P,O under lönebildningsdagens tredje pass. Både Sanna Feldell och Åsa Pyka representerar sina respektive organisationer i Partsrådets styrgrupp för lönebildning.

Se och läs om lokal lönebildning och kompetensförsörjning i filmen nedan och i artikeln som följer direkt under filmfönstret.

Åsa Pyka började med att konstatera att kompetensförsörjningsfrågan är central i RALS-avtalen. Femte paragrafen behandlar de gemensamma löneprinciperna. Där stipuleras att lönebildning och lönesättning ska medverka till att verksamhetsmål uppnås och att verksamheten drivs rationellt. Detta genom att säkerställa:

  • Att arbetsgivaren kan rekrytera, motivera, utveckla, och behålla nödvändig kompetens.
  • Att engagemang, motivation och utveckling stimuleras.

Som Åsa Pyka påpekade så har myndigheten dessutom givetvis sina ekonomiska ramar att förhålla sig till.

– Lönebildning är något långsiktigt. Vissa steg kan man ta ett år, och andra får vänta till året eller åren efter, sade hon.

Viktigt att skapa tid för samtal

I själva den lokala löneprocessen, betonade Sanna Feldell flera gånger, behovet av att sträva efter att etablera samsyn mellan parterna kring aktuell lönebild, kommande förändringar för verksamheten, kompetensbehov och alla andra relevanta parametrar. En viktig ingrediens är att helt enkelt ge dessa samtal tid.

– Det är otroligt viktigt att ni förklarar för varandra hur ni tänker, att ni lyssnar på varandras argument, sade Sanna Feldell.

Åsa Pyka och Sanna Feldell, avslutade sin genomgång med att ge tips på ett antal konkreta frågor som parterna kan ställa sig under löneprocessen för att säkerställa att man inte missar något.

  • Vilka förändringar och/eller utmaningar står verksamheten inför, på kort och lång sikt, och hur påverkas kompetensförsörjningen?
  • Har vi relevanta sökande till lediga arbeten? Har löneläget påverkat förmågan att rekrytera?
  • Vilken personalrörlighet har vi och varför? Finns det en koppling mellan lönebildningen och förmågan att behålla kompetens?
  • Hur stödjer lönebildningen att medarbetarna motiveras och utvecklas på det sätt som verksamheten kräver.

För att få fler tips kring hur du hanterar frågan om kompetensförsörjning i din lokala förhandling, titta på videon ovan.