Lönebildning

Lönebildningsdagen 2023: Kompetensbarometern – visar statens behov av kompetens

Person iförd svart tröja och silverhalsband.

tisdag 9 maj 2023

Hur ser statens kompetensbehov ut de kommande åren? Vilka är bristyrkena? Och varför är det extra svårt att analysera statens behov av arbetskraft? Statens behov av kompetensförsörjning stod på agendan under Lönebildningsdagens fjärde pass. På plats fanns Anna Araskog, utredare på Arbetsgivarverket, för att berätta om det huvudsakliga verktyget för att besvara dessa frågor: Kompetensbarometern.

Se och läs om Anna Araskogs medverkan på Lönebildningsdagen i filmen nedan och i artikeln som följer direkt under filmfönstret.

Kompetensbarometern redovisar nuläge och prognos för kompetensförsörjning och ekonomi i staten. Underlaget baseras på en enkät som besvarats av Arbetsgivarverkets medlemmar. Frågorna om kompetensläget relaterar till ARUBA, den strategiska kompetensförsörjningens olika delar. ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.

Beslutsstyrd verksamhet

Anna Araskog lyfte dock fram att statens verksamhet är svår att analysera eftersom den i hög grad är beslutsstyrd, det vill säga politiska beslut kan snabbt förändra behovet av arbetskraft och kompetenser. Hon jämförde med Sveriges kommuner och regioner (SKR) vars behov i större utsträckning styrs av demografiska beräkningar, som är mer förutsägbara att förhålla sig till.

Anna Araskog lyfte fram några av de viktigaste fynden i den senaste Kompetensbarometern, bland annat bristen på rätt arbetskraft. 91 procent av de tillfrågade uppgav att det fanns en brist på kompetens när de försökte rekrytera.

– Aldrig tidigare har så många statliga verksamheter upplevt en brist, sade hon.

De främsta bristyrkena var, kanske föga förvånande, IT-relaterade, men något som ökade drastiskt i den senaste undersökningen var bristen på HR-personal.

Fredrik Bäckström, ombudsman Seko, från Partsrådets styrgrupp, frågade Anna Araskog varför hon tror att behovet av HR-personal ökar. Svaret blev att det finns grupper som stannar väldigt länge inom staten, men bland de nyrekryterade är det en större personalomsättning.

– Då måste vi rekrytera nytt och då även anställa folk som gör det. Så det blir lite av en ond cirkel resursmässigt, sade hon.

Titta på hela Anna Araskogs anförande i videon ovan.