Lönebildning

Lönebildningsdagen 2023: Systematisera lönebildningsarbetet

Illustration av fyra personer som står på stegar och sammanfogar kugghjul.

onsdag 10 maj 2023

Lönebildningsdagen avslutades med att Åsa Pyka och Andreas Nyström från Partsrådets styrgrupp Lönebildning sammanfattade dagen och kom med ett antal konkreta tips för lokala parter.

Ta del av tipsen i filmen nedan och i artikeln som följer direkt under filmfönstret. Du hittar samtliga filmer från dagen längst ner på sidan.

Det övergripande budskapet var att systematisera det lokala lönebildningsarbetet. För att konkretisera det rådet lyfte Åsa Pyka fram följande punkter som viktiga:

  • Strukturerade och systematiserande avgångssamtal.
  • Uppföljningssamtal efter rekrytering.
  • Återkommande dialog mellan chef och medarbetare.
  • Säkerställ att önskvärda förändringar i lönebilden fått genomslag i lönerevisionen.

Andreas Nyström tog vid och lyfte fram följande punkter:

  • Tänkt långsiktigt: uppnås önskvärda effekter på kompetensförsörjningen?
  • Ställ frågan om det behövs andra underlag i analysarbetet?
  • Analysera kommande större eller nya uppdrag i verksamheten.
  • Inventera kompetensförsörjningsplaner – finns dessa och hur ser de ut?

Åsa Pyka uppmanade också lokala parter till ett fortsatt erfarenhetsutbyte.

– Det brukar vara värdefullt att ta del av hur andra arbetar med dessa frågor, sade hon.

Åsa Pyka och Andreas Nyström avslutade passet med att påminna tittarna om alla resurser och de stöd som finns för lokala parter kring Lönebildning på Partsrådets webb och kom även med en liten nyhet: Under 2023 kommer ett poddavsnitt med fokus på lönebildningsområdet att lanseras med mer tips, stöd och inspiration.