Samverkan

Ligger ni i startgroparna för att starta upp samverkan?

Illustration: Tre personer som tillsammans sätter ihop tre mycket stora pusselbitar. En av personerna står på en stege.

fredag 24 maj 2024

Att ta samverkan ett steg vidare och teckna ett lokalt samverkansavtal kan kännas både högtidligt och spännande. Säkerligen har ni som lokala parter flera frågor som ni vill ta vidare i samarbetet. Men hur gör man rent praktiskt? Och hur tar man det vidare inom organisationen?

Det finns ett processtöd som är speciellt framtaget för lokala parter som antingen ska börja arbeta med samverkan, alternativt vill vidareutveckla samverkansarbetet.​

– När man ska samverka kan frågorna hopa sig och det kan vara bra för lokala parter att använda Partsrådets ”Processtöd nystart eller omstart för samverkan” för att komma vidare, säger Mikael Andersson, som representerar OFR/S,P,O i styrgruppen för arbetsområdet Samverkan.

Med hjälp av processtödet kan ni metodiskt reda ut en eller flera frågor som är centrala för er organisation och stärka ert samverkansarbete. Genom ett workshopformat med korta informativa filmer, punktlistor och tips på vägen, tar ni er framåt med varje fråga.

– Vi rekommenderar alltid lokala parter att inleda sitt arbete med att titta på filmen ”Ramavtal för samverkan för framtiden”, som ger en bra gemensam utgångspunkt för fortsatt partsarbete, berättar Maria Hedin Nordling, en av Arbetsgivarverkets representanter i styrgruppen.

Om processtödet:

"Processtödet nystart eller omstart för samverkan" hjälper er att arbeta med specifika frågeställningar och består av fem steg som på ett strukturerat sätt hjälper er i samverkansarbetet.  

  • Steg 1 går igenom olika förberedelser som är viktiga inför det kommande arbetet.
  • I steg 2, 3 och 4 genomför ni workshoppar tillsammans. 
  • Steg 5 handlar om att ni ska omsätta det ni kommit fram till i praktiken. 
  • Det extra kapitlet ”Stöd för dig som faciliterar” hjälper er som ska hålla i workshoppen att lyckas så bra som möjligt.

Processtödet kan ni till exempel använda under något av de olika stegen i verktyget för utveckling av lokala samverkansavtal som du hittar på webbplatsen under "Samverkan".